INŠPIRUJME SA KVALITOU

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Nad Mesiacom kvality prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas celého mesiaca apríl budeme organizovať rôzne podujatia zamerané na túto tému, aby sme tak podporili povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality a prezentovali dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku. Okrem toho sa sústredíme aj na tému zručností, nakoľko rok 2023 je Európskym rokom zručností. 

Cieľom Mesiaca kvality je tiež posilnenie motivácie pedagógov a ďalších zamestnancov v OVP, zviditeľnenie ich úsilia, výsledkov a zvýšenie prestíže OVP.

V tomto roku bude porota rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v týchto kategóriách:

  • Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP – zapojenie našej školy
  • Profesijný rozvoj zamestnancov,
  • Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP,
  • Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *