Sprievodca pamiatkami mesta Levice v mobile

Žiaci našej školy v  odbore Pracovník marketingu predstavujú mobilného sprievodcu mestom Levice na podporu CR mesta. Pripravili ho počas odborného výcviku a práce s digitálnymi nástrojmi vo vyučovaní, ktoré v rámci svojho pedagogického projektu Komenského inštitútu aplikuje vo vyučovaní odborných predmetov vyučujúca školy Mária Bajúzová. Aplikácia prostredníctvom platformy Actionbound slúži ako sprievodca pre návštevníkov nášho mesta, ktorí by radi spoznali jeho pamiatky ako hrad, synagógu, historické budovy na námestí až po Kalváriu. Umožňuje spoznávať miesta zábavnou formou, kde návštevník pri prechádzaní jednotlivými pamiatkami a odpoveďami na otázky získava body a tvorí si svoje skóre.

„V aplikácií sa nachádzajú okrem informácií o pamiatkach mesta aj kvízové otázky. Na spustenie mobilného sprievodcu pamiatkami slúži QR kód, ktorý si po stiahnutí aplikácie Actionbound do mobilu stačí naskenovať a môžete si prejsť pamiatkami mesta. Aplikácia je pripravená v slovenskom jazyku, avšak pripravujeme aj jej verziu v anglickom jazyku pre zahraničných návštevníkov mesta“ .

Myšlienka vznikla s cieľom využitia odborných vedomostí žiakov z oblasti cestovného ruchu v oblasti IKT zručností pri práci s digitálnymi nástrojmi v záujme zviditeľnenia kultúrno-historických pamiatok mesta. Mobilný sprievodca vznikal pol roka, od samotných prehliadok pamiatok žiakmi, ich fotografovaním, získavaním potrebnej dokumentácie a popisu pamiatok, ich vkladaním do podoby mobilného sprievodcu až po následnú komunikáciu s mestom Levice, OOCR Tekov a LIA ako aj ďalšími organizáciami za účelom sprístupnenia širokej verejnosti prostredníctvom žiakmi pripravených propagačných materiálov obsahujúcich QR kód na jednoduchšie vyhľadávanie. Nájdete ho na zverejnených plagátoch či stránkach školy, mesta, OOCR Tekov.

Veríme, že mobilný sprievodca pamiatkami mesta poslúži na príjemnú prechádzku obyvateľom mesta, návštevníkom ako aj žiakom iných škôl pri ich spoznávaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *