Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024

Riaditeľka SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že :

  • Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 sa bude konať
    20.  júna 2023 (utorok) v budove SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach.
  • V ďalšom termíne 20.06.2023 pre školský rok 2023/2024 sa budú žiaci prijímať do odborov :

a) trojročné učebné odbory
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby – 04 žiaci (duálne vzdelávanie)
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika – 01 žiak

b) štvorročné študijné odbory
6405K pracovník marketingu – 02 žiaci

Pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá, ako pre prvé kolo
https://www.sosts-levice.sk/wp-content/uploads/2022/12/643025-Kriteria-pre-prijimanie-ziakov-pre-skolsky-rok-2023_24-%E2%80%93-doplnene-22-12-12.pdf

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania škola zverejní najneskôr 23. júna 2023.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023  písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 05. 06. 2023.

V Leviciach dňa 05. 06. 2023

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *