Svetový deň bez tabaku 2023

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa uskutočnila 1. 0. 2023  prednáška k danej téme pre žiakov prvých a druhých ročníkov s p. Martou Gilyanovou v spolupráci s RÚVZ Levice.

Počas prednášky si záujemcovia mohli merať CO (oxid uhoľnatý) vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer. Žiaci sa na prednáške dozvedeli množstvo užitočných informácií, ktoré im určite pomôžu pri rozhodovaní o nefajčení vzhľadom na škodlivý vplyv fajčenia na organizmus.

Ing. Anna Fraschová
koordinátor primárnej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *