OZNAN O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE – Digitálny žiak

Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese.

Predĺženie termínu registrácie aj počas letných prázdnin

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) predlžujú termín na registráciu. Žiaci a ich zákonní zástupcovia tak budú môcť o 350-eurový príspevok žiadať aj počas letných prázdnin.

Zdroj: https://digitalnyziak.sk/aktuality/predlzujeme-termin-na-registraciu-prispevok-na-nakup-noveho-pocitaca-ci-tabletu-mozu-ziaci-ziskat-aj-pocas-letnych-prazdnin/

Registrácia na webovej stránke www.digitalnyziak.sk

Cieľové skupiny:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl

Často kladené otázky: https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *