Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona  č. 182/2023 Z. z.

V prijímacom konaní sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí, resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným ZVEREJNENÝ ZOZNAM UCHÁDZAČOV PODĽA VÝSLEDKOV PRIJATIA. 

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok – gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

 Odbory vzdelávania

Prvý termín (2024)

Druhý termín (2024)

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

 

 v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

 

 v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj

 nevyžaduje sa

2. 5.

 3. 5.

6. 5.

 7. 5.

  • 5. 2024 ̶  Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 
  • 5. 2024 ̶  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
  • 6. 2024 ̶  Na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka okrem SŠ s OGY je 18. jún 2024.
  • 6. 2024 ̶  Z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.
  • 6. 2024 ̶  Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 2
  • 6. 2024 ̶  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača  písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/26476.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *