Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Vážení kolegovia, milí študenti.

Veríme, že čas strávený na letných dovolenkách a prázdninách ste si užili podľa vlastných predstáv tak, aby takto strávené chvíle sa mohli stať zdrojom energie a inšpirácie pre nový školský rok 2023/2024.

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude konať  dňa 04.09.2023 o 8:15.

Prezentácia žiakov od 7:50.

 

PROGRAM

8:15

Štátna hymna

Otvorenie

Príhovor riaditeľky školy

Pozdrav hostí

Predstavenie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov školy

Poďakovanie členom študent. parlamentu

Organizačné pokyny k vyučovaniu

9:00

Záver, odchod žiakov do tried

Ing. Eva Sleziaková v. r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *