Vydarený „Adaptačný deň 2023“

28.8.2023 sme v škole privítali našich budúcich prvákov, aby sa zoznámili s priestormi a pedagógmi svojej budúcej školy. Na školskom amfiteátri ich privítala riaditeľka školy, predstavila im triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich. Potom už naše spoločné chvíle prebiehali podľa určeného programu. Školský podporný tím ich zorientoval, kto a ako vie pomôcť, aké aktivity a témy ich čakajú v novom šk. roku, a pripravil „interaktívnu zoznamovačku“. Po presune do učební nasledovalo kolo otázok a odpovedí s odbornými učiteľmi a MOV o špecifikách každého odboru. Potom sme „rozhýbali telo aj mozog“ – či už to bol futbal, volejbal, basketbal v telocvični alebo obľúbené spoločenské hry. O tom, že sa u nás dobre varí, sa mohli návštevníci presvedčiť v školskej jedálni pri chutnom guláši. Vydarený deň a „čo sme spolu zažili“ sme zhodnotili opäť na školskom amfiteátri a odmenili sme 2 najaktívnejších žiakov vo futbale – Bianku Rusnákovú z 1.C a Zlatka Gajdoša z 1.A triedy, a 2 žiakov v basketbale – Tobiasa Mihálika a Huseina Hajdareviča z 1.A triedy. Nechýbal ani tradičný fotokútik, kde sa naši prváci mohli odfotiť so zábavnými rekvizitami.

Príjemne nás prekvapila vysoká účasť prvákov, ktorí sa aktívne zapájali do pripravených aktivít, vychutnali si spoločný obed a pobudli s nami až do ukončenia podujatia. Podľa slov triednych učiteľov ako aj samotných prvákov – „prišli plní očakávaní z neznámeho, ale už po prvých chvíľach v škole všetky nepokoje zmizli. Zaujímali ich najmä otázky tykajúce sa odborných predmetov, praxe a cudzích jazykov. Rýchlo sa adaptovali a skamarátili. Boli nielen disciplinovaní, ale ochotní aj pomôcť (1.A), napríklad s uprataním podušiek zo školského amfiteátra“.

Milí prváci, ďakujeme, že ste boli s nami, a tešíme sa na Vás 4. septembra 2023 pri otvorení nového šk. roka!

Triedni učitelia 1. ročníka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *