Ukončili sme projekt „Europrax pre budúcnosť“

V auguste 2023 sme ukončili dvakrát predlžovaný projekt (pandémia C-19) založený na myšlienke, že „kvalitná prax v Európe je základ lepšej pracovnej i osobnej budúcnosti žiaka“. Pri hľadaní hostiteľských krajín a organizácií sme sa orientovali na multikultúrne destinácie Limassol, Cyprus a Antalya, Turecko s kvalitnými službovými odvetviami.  Vďaka grantu z programu Erasmus+ absolvovalo dvojtýždňovú vzdelávaciu mobilitu v zahraničí 24 žiakov a 4 sprevádzajúci učitelia. Projekt podporil neformálne a informálne učenie sa skúsenosťou v skutočnom živote firiem, upevnil sebadôveru, rozvoj mäkkých zručností a kompetencií potrebných pre osobné naplnenie, aktívne občianstvo a schopnosť zamestnať sa. Ukázal našim žiakom odlišnú kultúru, validoval získané zručnosti a kompetencie stážovými pracoviskami aj školou cez Europass Mobilitu a certifikáty z pracovísk, a podľa ich slov posilnil motiváciu k učeniu sa cudzích jazykov a k celoživotnému vzdelávaniu sa.

Pocity účastníkov najlepšie vystihujú slová Dominiky Kuciakovej: Sme veľmi vďační za to, že sme mohli podstúpiť takúto skúsenosť a za krásne zážitky, ktoré sme si urobili. Určite to odporúčame každému, nie je sa čoho báť:) “

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *