Čo je EURES

15. 11. 2023 sa konala na pôde školy beseda pre žiakov 4. ročníka za účasti riaditeľky ÚPSVaR Levice Mgr. Kováčikovej a Mgr. Hudákovej, poradkyne EURES. Na stretnutie boli pozvaní aj riaditelia stredných škôl mesta Levice. Mgr. Hudáková predstavila európsky portál EURES ako Európsku sieť pracovných príležitostí overených zamestnávateľov, aktuálne informácie o európskom trhu práce, životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách. Pripomenula dôležité dokumenty súvisiace s uchádzaním sa o pracovné miesto. Veríme, že informácie, ktoré budúci absolventi školy získali, im pomôžu k úspešnému uplatneniu sa na európskom trhu práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *