Otvorili sme brány školy uchádzačom o štúdium

Dňa 08. 12. 2023 učitelia, majstri odborného výcviku, zamestnávatelia a študenti privítali na pôde školy žiakov základných škôl a ich rodičov. Účastníkov pozdravil Mikuláš s drobnou sladkosťou.

Na úvod sa prítomným prihovorila pani riaditeľka  školy Ing. Eva Sleziaková.  Program pokračoval v odborných učebniach, žiaci predstavili obsah vzdelávania, aktivity i úspechy učebných a študijných odborov cez ukážky, hry, videá… . Návštevníkov pozdravili zástupcovia zamestnávateľov s ktorými škola dlhodobo spolupracuje pri zabezpečovaní praktického vyučovania vrátane firiem v duálnom vzdelávaní.

Súčasťou prehliadky boli aktivity, súťaže zo všeobecnovzdelávacích predmetov vrátane cudzích  jazykov. Úspešné projekty v programe  Erasmus+ a nórskych fondov boli v réžii účastníkov mobilít. O práci školského podporného tímu, o podpore a pomoci žiakom školy, rodičom a pg. zamestnancom informovala sociálna pedagogička. Priestory školy „prevoňal“ nealko vianočný punč a ukážky vianočných ozdôb z dielne dvoch študentských spoločností. Nechýbali ani zástupcovia školského parlamentu s prehliadkou prác talentovaných žiakov a ponukou školských akcií školy.

Ďakujeme všetkým účastníkom DOD 2023 za návštevu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *