Pripomíname si…

Organizácia spojených národov vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Aj my sme si túto problematiku priblížili v rámci filmového  projektu Českej televízie pod názvom Domácí násilí na ženách. Prostredníctvom  výpovedí týraných žien mali študenti možnosť poznať, aké sú ich životné príbehy traumatizujúce, ale súčasne vedieť, ako sa brániť  proti takýmto prejavom agresie v domácom prostredí, ktoré v súčasnosti prežíva jedna z troch žien na svete a to i v čase mieru. Táto aktivita plynulo prešla k pripomenutiu si 10. decembra, ktorý je vyhlásený ako Medzinárodný deň ľudských práv. Žiačky 3. B triedy Karolína Zimulová a Miriam Tarabová si pripravili peknú prezentáciu a v priestoroch školy bola zhotovená nástenka s danou problematikou.

V tretích ročníkoch  sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv na triednej a školskej úrovni s nasledovným umiestnením: 1. miesto: Simon Slávik – 3. C trieda, 2. miesto: Simoneta Hlaváčiková – 3. B trieda,  3. miesto: Veronika Napová – 3. B trieda. Najlepším žiakom Ing. Eva Sleziaková – riaditeľka školy odovzdala diplomy počas Vianočnej akadémie.

Všetky aktivity sa uskutočnili v spolupráci  s PaedDr. Valentínou Karafovou – koordinátorkou ĽP. Ďakujeme zainteresovaným študentom, pedagógom, vedeniu školy za účasť, spoluprácu a sme radi, že nás práve tak citlivé témy nenechávajú ľahostajnými.  Prajeme všetkým pokojné a šťastné sviatky.

PhDr. Erika Szárazová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *