Udelenie riaditeľského voľna žiakom školy

Vec

Riaditeľské voľno – informácia

Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice  podľa  § 3  ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

informuje

o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 12 .03.2024 (utorok)

z organizačných dôvodov.

( externá časť a písomná forma internej časti MS 2024 zo SJL)

V školskom roku 2023/2024 ide v poradí o prvý deň riaditeľského voľna pre žiakov školy.

Ing. Eva Sleziaková  v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *