Global Money Week v našej škole

V dňoch 18.3.-22.3.2024 sme sa zapojili do súťaže organizovanej NBS, ktorej cieľom je zlepšiť finančnú gramotnosť žiakov. V septembri sme s lektormi OVB Allfinanz Slovensko a.s. hrali hru Finančná sloboda, ktorá žiakov veľmi zaujala. Preto nás oslovila možnosť zapojiť sa do Týždňa finančnej gramotnosti a ponúknuť aj ďalším žiakom zaujímavé aktivity zvyšujúce ich finančné povedomie.

Zvolili sme hry a súťaže pre žiakov 1. a 3.ročníkov. Žiaci 1.B PM tvorili v rámci OVY PEXESO s pojmami z finančnej gramotnosti, ktoré boli okrem slovenčiny aj v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku. Následne si PEXESO aj zahrali. Žiaci 1.B KPD a 1. C TITT si v rámci ekonomiky otestovali svoje vedomosti a zručnosti v kvíze, ktorý rozšíril ich schopnosti robiť správne nákupné rozhodnutia. Tento kvíz si vyskúšali na hodine ekonomiky aj žiaci 3.A UO MŠAV a ELE.

Žiaci 3.B PM a KPD sa v rámci OVY zahrali rôzne ekonomické hry a kvízy. Najviac ich zaujala hra Follow me rozvíjajúca kritické myslenie, ktoré je dôležité pri správnych finančných rozhodnutiach. V budúcnosti určite využijeme podobné aktivity aj v ďalších triedach a v rámci viacerých predmetov, pretože žiaci si tieto hodiny užili. Nielenže sa zahrali a zasúťažili si, ale čo je hlavné, naučili sa aj niečo nové z finančnej oblasti.

Ing. Jana Bakovková, koordinátorka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *