bielik

Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20

  • by

30. júna sme ukončili pre všetkých neštandardný školský rok, zhodnotili jeho výsledky a odmenili najaktívnejších žiakov. Riaditeľka školy Ing. Eva Sleziaková poďakovala všetkým pedagógom za ich prácu v sťažených podmienkach a žiakom za prevažne dobrú spoluprácu. Vyjadrila nádej, že v septembri sa stretneme v škole, a zaželala všetkým príjemné prázdniny, dovolenkové… Čítať viac »Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20

Úspešne v krajskom kole SOČ

  • by

Na základe výsledkov krajského kola  42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti srdečne gratulujeme až dvom postupujúcim žiačkam 4.B triedy do celoslovenského kola SOČ.  Žiačka Viviána Ikréniová s témou „Ochutnajte zvuk histórie“ v súťažnom odbore Cestovný ruch získala krásne druhé miesto. Žiačka Bianka Szabóová s témou „Kontrasty v harmónii“ sa v… Čítať viac »Úspešne v krajskom kole SOČ

„ROZHÝBME MLADÝCH ĽUDÍ“

  • by

Nie je nám ľahostajný zdravý životný štýl žiakov a mladých ľudí a preto podporujeme ich pohybové aktivity, sprostredkúvame vedomosti potrebné k starostlivosti o zdravie. Je to najúčinnejší prostriedok prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Škola v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019… Čítať viac »„ROZHÝBME MLADÝCH ĽUDÍ“

Školské kolo súťaže SOČ

  • by

Ako v minulosti tak aj v tomto roku sa do 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti v našej škole zapojili talentovaní a kreatívni žiaci. SOČ má 17 odborných oblastí a jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl. Rozvíja tvorivé kompetencie žiakov,… Čítať viac »Školské kolo súťaže SOČ

Nové výzvy – nové projekty

  • by

Naša škola naďalej pokračuje v tvorbe medzinárodných projektov pre žiakov a učiteľov a vo februári 2020 prihlásila na hodnotenie 2 veľké projekty. 1. Projekt Europrax pre budúcnosť  (Erasmus+) je určený pre 24 žiakov zo študijných programov Marketing v turizme, Logistika a špedícia v doprave, Informačné a telekomunikačné technológie a 4 sprevádzajúcich pedagógov. Dvojtýždňové odborné stáže… Čítať viac »Nové výzvy – nové projekty

Návšteva Tekovskej knižnice

  • by

Posledný februárový týždeň sa žiaci 1.B a 1.C naladili na blížiaci sa marec – mesiac knihy, a to návštevou Tekovskej knižnice v Leviciach. Pani knihovníčky si pre nás pripravili zaujímavú prednášku o funkciách a význame knižnice, predstavili nám systém jej fungovania a spoznali sme jednotlivé oddelenia knižnice. Najaktívnejší žiaci boli… Čítať viac »Návšteva Tekovskej knižnice

Deň gramotnosti na škole

  • by

Žiaci pracovali v tímoch ako aj samostatne.  Svoje vedomosti a zručnosti si preverili formou testov (aplikácie Kahoot! a Python), hier, pracovných listov, tvorbou myšlienkových máp, čítanie grafov a schém. 31. 01. 2020  žiaci pod vedením svojich vyučujúcich ukončili prvý polrok šk. roka 2019/2020 spoločnosť akciou pod názvom Deň gramotnosti. Program bol… Čítať viac »Deň gramotnosti na škole

Valentínska pošta

  • by

Ani tohtoročný Valentín neobišiel našu školu a tak, ako sa už pomaly stáva tradíciou pre našich študentov Valentínska pošta, prišli si na svoje aj  všetci tí, ktorým tá pošta bola adresovaná.  Počas veľkej prestávky sa na deň zamilovaných stretli študenti celej našej školy, kde im členovia… Čítať viac »Valentínska pošta

Psota na Slovensku

  • by

Podujatie s týmto názvom, ktorého nosnou témou bola problematika migrácie, navštívili 30.1. naši markeťáci z 1.B v priestoroch bátovského Divadla Pôtoň. Prežili sme deň plný emočne silných zážitkov: divadelné predstavenie Americký cisár, ktoré sa pýši ziskom ocenenia Dosky 2018, besedu s teatrologičkou, ktorá nám objasnila všetky skryté súvislosti inscenácie,… Čítať viac »Psota na Slovensku

Exkurzia ITF 2020

  • by

„Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR vo vás prebudí túžbu prekročiť hranice všedných dní. “ Toto motto nás zaujalo, keď sme sa pripravovali na Veľtrh CR do Bratislavy. Exkurzia sa konala 24.1.2020 a zúčastnili sa jej žiaci 1.B a 2.B PM v rámci odborného výcviku.  Na výstave… Čítať viac »Exkurzia ITF 2020