Nezaradené

Stretnutie: 24. 01. 2024

Dátum stretnutia: 24. 01. 2024 Uznesenie: 1. ŠP berie na vedomieNávrh rozpočtu na druhý polrok 2023/2024.Návrh aktivít na druhý polrok 2023/2024. 2. ŠP schvaľujeRozpočet na druhý polrok 2023/2024.Plán aktivít ŠP na druhý polrok 2023/2024.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy – Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Nitriansky samosprávny kraj zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD, predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003… Čítať viac »Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy – Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Plán aktivít a rozpočet ŠP do marca 2024

DÁTUM AKCIA AKTIVITA ROZPOČET 12.10. 2023 Voľby do ŠP Novozvolených 7 členov ŠP 0 € 23.10.2023 Úvodné zasadnutie ŠP Zvolenie si predsedu ako i podpredsedu a funkcie členov ŠP. 0 € 02.11.2023 Zasadnutie ŠP Zasadnutie ŠP kvôli nadchádzajúcim imatrikuláciám a tvorba videa. 0 € 16.11.2023 Organizácia imatrikulácií Téma… Čítať viac »Plán aktivít a rozpočet ŠP do marca 2024

Stretnutie: 23. 10. 2023

Dátum stretnutia: 23. 10. 2023 Uzneseniea) ŠP berie na vedomie 1. Návrh rozpočtu na rok 2023/2024 2. Návrh aktivít do decembra 2023 3. Návrh jednotlivých funkcií ŠP 4. Návrh termínu ďalšieho stretnutia ŠP 02.11.2023 b) ŠP schvaľuje 1. Jednohlasne zvolenie predsedu ŠP Miroslavu Tarabovú a… Čítať viac »Stretnutie: 23. 10. 2023

Biela pastelka 2023

Dňa 22.09.2023 sa žiaci 4.B triedy zúčastnili verejnej zbierky pre Úniu nevidiacich pod názvom Biela pastelka. Žiaci zbierku realizovali v meste Levice a všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

Uznesenie školského parlamentu zo dňa 10. 01. 2023

Dátum stretnutia: 10. 01. 2023 Uznesenie: a) ŠP berie na vedomie 1. Návrh aktualizácie Školského poriadku 2. Návrh rozpočtu na druhý polrok 20233. Návrh aktivít na mesiace február – jún 2023 b) ŠP schvaľuje 1. Rozpočet na druhý polrok 20232. Plán aktivít ŠP za 2. polrok šk. roka 2022/2023

Digitálne nástroje vo vyučovaní OVY

V našej škole vyučujeme prostredníctvom moderných digitálnych nástrojov, ktorými sa v rámci pedagogického projektu Komenského inštitútu zaoberá majsterka odborného výcviku Ing. Bajúzová. Žiaci tak na hodinách pracujú v rôznych on-line a off-line nástrojoch, ktoré zlepšujú ich digitálne zručnosti, zapájajú a rozvíjajú ich kreativitu a zároveň sa tak vyučovanie stáva zaujímavejším… Čítať viac »Digitálne nástroje vo vyučovaní OVY

Zúčastnili sme sa Majstrovstiev kraja vo florbale

Po úspešnom postupe z obvodného a okresného kola vo florbale žiakov SŠ sme sa 7.12.2022 zúčastnili aj Majstrovstiev kraja vo florbale žiakov SŠ v Nitre. Okrem nás sa do turnaja zapojilo 6 stredných škôl – Gymnázium Topoľčany, Gymnázium Zlaté Moravce, Gymnázium Nové Zámky, Gymnázium Komárno, Spojená škola Šaľa,… Čítať viac »Zúčastnili sme sa Majstrovstiev kraja vo florbale