Nezaradené

Uznesenie školského parlamentu zo dňa 10. 01. 2023

Dátum stretnutia: 10. 01. 2023 Uznesenie: a) ŠP berie na vedomie 1. Návrh aktualizácie Školského poriadku 2. Návrh rozpočtu na druhý polrok 20233. Návrh aktivít na mesiace február – jún 2023 b) ŠP schvaľuje 1. Rozpočet na druhý polrok 20232. Plán aktivít ŠP za 2. polrok šk. roka 2022/2023

Digitálne nástroje vo vyučovaní OVY

V našej škole vyučujeme prostredníctvom moderných digitálnych nástrojov, ktorými sa v rámci pedagogického projektu Komenského inštitútu zaoberá majsterka odborného výcviku Ing. Bajúzová. Žiaci tak na hodinách pracujú v rôznych on-line a off-line nástrojoch, ktoré zlepšujú ich digitálne zručnosti, zapájajú a rozvíjajú ich kreativitu a zároveň sa tak vyučovanie stáva zaujímavejším… Čítať viac »Digitálne nástroje vo vyučovaní OVY

Zúčastnili sme sa Majstrovstiev kraja vo florbale

Po úspešnom postupe z obvodného a okresného kola vo florbale žiakov SŠ sme sa 7.12.2022 zúčastnili aj Majstrovstiev kraja vo florbale žiakov SŠ v Nitre. Okrem nás sa do turnaja zapojilo 6 stredných škôl – Gymnázium Topoľčany, Gymnázium Zlaté Moravce, Gymnázium Nové Zámky, Gymnázium Komárno, Spojená škola Šaľa,… Čítať viac »Zúčastnili sme sa Majstrovstiev kraja vo florbale

7.4.2022- Svetový deň zdravia

Na hodine biológie sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. Témou bolo zdravie pre všetkých – prístup ľudí k zdravotnej starostlivosti, ako chrániť svoje zdravie, zdravý životný štýl a faktory, ktoré ho ovplyvňujú – byť aktívny, správne sa stravovať, cvičiť. Hovorili sme aj o faktoroch, ktoré pôsobia… Čítať viac »7.4.2022- Svetový deň zdravia