Sutaze

Mladý digitálny Európan 2023

10.mája 2023 sa naši žiaci z 3.B a 3.C zúčastnili školského kola súťaže Mladý digitálny Európan. Je to vedomostná súťaž – elektronický test pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťaž sa realizuje formou školského online testovania prostredníctvom elektronického testovacieho… Čítať viac »Mladý digitálny Európan 2023

Náš tím FourTech v Prahe

Naša škola sa s tímom žiakov FourTech v zložení Majerán, Bob, Kandráč a Bachratý z 3.C TITT zapojila do programu Solve for Tomorrow, ktorý je určený pre jednotlivcov a tímy stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky. Študenti pracovali na nápade, ktorý pomôže komunite, v ktorej pôsobia. Žiaci… Čítať viac »Náš tím FourTech v Prahe

Cudzí jazyk na slide

Marec na našej škole patrí nielen maturitám a knihám, ale aj našej internej prezentačnej súťaži v cudzom jazyku pod názvom Cudzí jazyk na slide. Najprv prebehli triedne kolá v angličtine, nemčine, ruštine a španielčine. Tí najlepší angličtinári postúpili do školského kola, aby si zmerali sily… Čítať viac »Cudzí jazyk na slide

Krajské kolo SOČ

Dňa 23. marca 2023 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili aj 3 naši žiaci. Dalibor Budinský (KPD) sa vo svojej práci venoval elektromobilite zameranej na nákladnú prepravu. Realizoval rozhovory a interview s predstaviteľmi dvoch dopravných firiem, ktorých prevádzky sa okrem iných miest nachádzajú… Čítať viac »Krajské kolo SOČ

Solve for Tomorrow

Boli sme zapojení do programu Solve for Tomorrow, ktorý je určený pre jednotlivcov a tímy stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky. Študenti pracujú na nápade, ktorý pomôže komunite, v ktorej pôsobia. Navrhujú riešenia v rámci výzvy so zapojením technológií, technologických inovácií, softwaru alebo hardwaru.… Čítať viac »Solve for Tomorrow

SOČ – školské kolo

Dňa 28.02.2023sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Svoje rôznorodé práce pred hodnotiacou komisiou odprezentovalo 6 prítomných žiakov zo študijných odborov Technik informačných a telekomunikačných technológií, Komerčný pracovník v doprave i Pracovník marketingu. Z predstavených prác hodnotiaca komisia vybrala postupujúcich do Krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční 22.03.2023… Čítať viac »SOČ – školské kolo

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18. januára 2023 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2D 2. miesto získala Karolína Zimulová a na 4. mieste sa umiestnila Simoneta Hlaváčiková, obidve z II.B triedy. Ďakujeme súťažiacim za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcej súťažiacej Karolíne Zimulovej prajeme… Čítať viac »Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

pIšQworky

pIšQworky sú jesenná tímová súťaž pre všetkých študentov stredných škôl v obľúbenej strategickej hre , ktorú organizuje spolok Student Cyber Games od roku 2008. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť v mladých ľuďoch zdravé sebavedomie a podporiť ich súťaživosť, logické myslenie i trpezlivosť. V mesiaci október sme v našej škole odohrali školské kolá… Čítať viac »pIšQworky

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Do školského kola olympiády v nemeckom jazyku sa zapojili dve žiačky z II.B triedy, Simoneta Hlaváčiková a Karolína Zimulová, získali rovnaký počet bodov a delia sa tak spolu o prvé miesto. V písomnej časti riešili úlohy zamerané na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. V ústnej časti súťaže porozprávali príbeh na… Čítať viac »Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo