Uncategorized

Stretnutie: 24. 01. 2024

Dátum stretnutia: 24. 01. 2024 Uznesenie: 1. ŠP berie na vedomieNávrh rozpočtu na druhý polrok 2023/2024.Návrh aktivít na druhý polrok 2023/2024. 2. ŠP schvaľujeRozpočet na druhý polrok 2023/2024.Plán aktivít ŠP na druhý polrok 2023/2024.

Plán aktivít a rozpočet ŠP do marca 2024

DÁTUM AKCIA AKTIVITA ROZPOČET 12.10. 2023 Voľby do ŠP Novozvolených 7 členov ŠP 0 € 23.10.2023 Úvodné zasadnutie ŠP Zvolenie si predsedu ako i podpredsedu a funkcie členov ŠP. 0 € 02.11.2023 Zasadnutie ŠP Zasadnutie ŠP kvôli nadchádzajúcim imatrikuláciám a tvorba videa. 0 € 16.11.2023 Organizácia imatrikulácií Téma… Čítať viac »Plán aktivít a rozpočet ŠP do marca 2024