Uradny oznam

Výsledková listina prijímacieho konania pre šk.r. 2024 – 2025

Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2024 – 2025 k 17. 05. 2024. Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.  študijné odbory 3759 K komerčný pracovník v doprave / komerčná pracovníčka v doprave Prijatí… Čítať viac »Výsledková listina prijímacieho konania pre šk.r. 2024 – 2025

Dôležité informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský… Čítať viac »Dôležité informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Plagát a príbeh roka 2024 –  Nauč sa povedať NIE

Vážení zamestnanci školy, vážení rodičia, milí študenti, vážená široká verejnosť, zasielame Vám link, prostredníctvom ktorého môžete hlasovať za výtvarné a grafické diela putovnej výstavy „Plagát a príbeh roka 2024 – Nauč sa povedať NIE“ . Jedná sa o diela žiakov stredných škôl, ktoré sú témou zamerané na… Čítať viac »Plagát a príbeh roka 2024 –  Nauč sa povedať NIE

Jarné prázdniny 2024

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 1. marec 2024 (piatok) Termín prázdnin: 04. marec – 08. marec 2024 Začiatok vyučovania po prázdninách: 11. marec 2024 (deň 6)

NÁHRADNÝ ROZVRH 13. MAREC 2024 (počas EČ a PF IČ MS – anglický jazyk), prezenčné vyučovanie

  1. vh 2. vh 3. vh 4. vh 5. vh I.A OVY na zmluvných pracoviskách  u.o. ele školské dielne p. Mozdík I.B pm BIO/B112 Juríková BIO/B112 Juríková ANJ/JL Schwarcz   EKO/B112 Ganecz DEJ/B408 Szárazová I.B kpd MKT/B410 Bakovková MKT/B410 Bakovková DRP/B410 Bónová I.C SJL/B108… Čítať viac »NÁHRADNÝ ROZVRH 13. MAREC 2024 (počas EČ a PF IČ MS – anglický jazyk), prezenčné vyučovanie

Udelenie riaditeľského voľna žiakom školy

Vec Riaditeľské voľno – informácia Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice  podľa  § 3  ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach… Čítať viac »Udelenie riaditeľského voľna žiakom školy

DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia, vážení zamestnávatelia, milí absolventi a priatelia našej školy, dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2023 Združeniu rodičov pri Strednej odbornej škole techniky… Čítať viac »DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

Informácia pre rodičov/zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Ctení rodičia, zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium, dovoľujeme si Vás informovať, že podávanie prihlášok pre prijímacie konanie, šk. rok 2024/2025,  je možné okrem tlačenej formy prihlášky aj elektronicky s využitím informačného systému EduPage.Elektronicky podáva prihlášku cez EduPage rodič/zákonný zástupca uchádzača o štúdium. Pre uchádzača umiestneného v ústavnej starostlivosti… Čítať viac »Informácia pre rodičov/zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu pre šk. rok 2024/2025

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy – Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Nitriansky samosprávny kraj zastúpený Ing. Branislavom Becíkom, PhD, predsedom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003… Čítať viac »Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy – Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice