Uradny oznam

Oznam o zverejnení maturitných zadaní MS 2023

Vážení maturanti, 1. júla 2022 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorá (okrem iného) určuje povinnosť stredným školám:– zverejniť maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou – PK VVP, PKCJ (III. časť, bod 5),–… Čítať viac »Oznam o zverejnení maturitných zadaní MS 2023

Hodina deťom

Dňa 21.marca 2023 sa naša škola zapojila do 22.ročníka verejnej zbierky Hodina deťom. Žiaci 3.B, odboru KPD, sa vybrali do ulíc, kde sa im podarilo vyzberať 53 eur, ktoré sú určené na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. 21. marec je dňom, kedy… Čítať viac »Hodina deťom

INŠPIRUJME SA KVALITOU

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. Nad Mesiacom kvality prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počas celého… Čítať viac »INŠPIRUJME SA KVALITOU