Mimoškolská činnosť

4.1.4. - Logistika - kompetencie pre prax

4.1.6 - Rozvoj finančnej gramotnosti a jazykovej zručnosti II.

4.1.7. - Rozvoj finančnej gramotnosti a jazykovej zručnosti III.

4.1.10. - Mentálne mapovanie

4.1.12. - Na ceste za úspechom.

4.1.13. - Podpora sprevádzania žiaka SOŠ.

4.1.15. - IKT zručností pre život

4.1.20. - Kriticky@logicky

4.1.22. - STEM - u nás v škole II.

4.1.25. - Logistika zážitkovo