Mimoškolská činnosť

4.1.1. - Tvorivé dielne pre techniku

4.1.2. - Bádateľstvo-práca 4.0.

4.1.4. - Logistika - kompetencie pre prax

4.1.6 - Rozvoj finančnej gramotnosti a jazykovej zručnosti II.

4.1.7. - Rozvoj finančnej gramotnosti a jazykovej zručnosti III.

4.1.10. - Mentálne mapovanie

4.1.11. - Kompetencie pre život

4.1.12. - Na ceste za úspechom.

4.1.15. - IKT zručností pre život

4.1.16. - Digitálna gramotnosť - kľúč k úspechu

4.1.20. - Kriticky@logicky

4.1.21. - Kritické myslenie v oblasti EnV.

4.1.22. - STEM - u nás v škole II.

4.1.23. - Tvoríme v oblasti marketingu I.

4.1.24. - Tvoríme v oblasti marketingu II.