Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu

       

Názov projektu: Prepojenie teórie s praxou – cesta k úspechu

dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 09/2020 – 06/2023

Cieľ projektu: Podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)

Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk)

 

Miesto realizácie: Nitriansky kraj, Levice

Program: Operačný program Ľudské zdroje

 

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

 

Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

 

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:

248 316,74 EUR

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:

235 900,90 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

Vlastné spolufinancovanie:

12 415,84 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

 

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)        

 

 

Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk).

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy

Správa o činnosti 21. september 2020
Správa o činnosti 28. september 2020
Správa o činnosti 05. október 2020
Správa o činnosti 26. október 2020
Správa o činnosti 23. november 2020
Správa o činnosti 30. november 2020
Správa o činnosti 07. december 2020

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2020-31.01.2021

Správa o činnosti 08. marec 2021
Správa o činnosti 15. marec 2021
Správa o činnosti 21. apríl 2021
Správa o činnosti 26. apríl 2021
Správa o činnosti 17. máj 2021
Správa o činnosti 31. máj 2021
Správa o činnosti 07. jún 2021
Správa o činnosti 21. jún 2021

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2021-30.06.2021

Správa o činnosti 06. september 2021
Správa o činnosti 20. september 2021
Správa o činnosti 04. október 2021
Správa o činnosti 18. október 2021
Správa o činnosti 08. november 2021
Správa o činnosti 29. november 2021
Správa o činnosti 06. december 2021
Správa o činnosti 13. december 2021
Správa o činnosti 10. január2022
Správa o činnosti 24. január2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2021-31.01.2022

Správa o činnosti 07. február 2022
Správa o činnosti 21. február 2022
Správa o činnosti 07. marec 2022
Správa o činnosti 21. marec 2022
Správa o činnosti 28. marec 2022
Správa o činnosti 04. apríl 2022
Správa o činnosti 25. apríl 2022
Správa o činnosti 09. máj 2022
Správa o činnosti 16. máj 2022
Správa o činnosti 06. jún 2022
Správa o činnosti 20. jún 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2022-30.06.2022

Plán práce 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 19. september 2022
Správa o činnosti 26. september 2022
Správa o činnosti 03. október 2022
Správa o činnosti 17. október 2022
Správa o činnosti 07. november 2022
Správa o činnosti 21. november 2022
Správa o činnosti 05. december 2022
Správa o činnosti 21. december 2022
Správa o činnosti 09. január 2023
Správa o činnosti 23. január 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 06. február 2023
Správa o činnosti 27. február 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2023-30.06.2023

Pedagogický klub priemysel 4.0 a práca 4.0 -prierezové témy

Správa o činnosti 21. september 2020
Správa o činnosti 28. september 2020
Správa o činnosti 5. október 2020
Správa o činnosti 26. október 2020
Správa o činnosti 23. november 2020
Správa o činnosti 30. november 2020
Správa o činnosti 07. december 2020

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2020-31.01.2021

Správa o činnosti 08. marec 2021
Správa o činnosti 15. marec 2021
Správa o činnosti 12. apríl 2021
Správa o činnosti 26. apríl 2021
Správa o činnosti 17. máj 2021
Správa o činnosti 31. máj 2021
Správa o činnosti 07. jún 2021
Správa o činnosti 21. jún 2021

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2021-30.06.2021

Správa o činnosti 06. september 2021
Správa o činnosti 20. september 2021
Správa o činnosti 15. október 2021
Správa o činnosti 22. október 2021
Správa o činnosti 08. november 2021
Správa o činnosti 29. november 2021
Správa o činnosti 06. december 2021
Správa o činnosti 13. december 2021
Správa o činnosti 10. január 2022
Správa o činnosti 24. január 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2021-31.01.2022

Správa o činnosti 14. február 2022
Správa o činnosti 21. február 2022
Správa o činnosti 07. marec 2022
Správa o činnosti 21. marec 2022
Správa o činnosti 28. marec 2022
Správa o činnosti 04. apríl 2022
Správa o činnosti 25. apríl 2022
Správa o činnosti 09. máj 2022
Správa o činnosti 16. máj 2022
Správa o činnosti 13. jún 2022
Správa o činnosti 20. jún 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2022-30.06.2022

Plán práce 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 19. september 2022
Správa o činnosti 28. september 2022
Správa o činnosti 03. október 2022
Správa o činnosti 17. október 2022
Správa o činnosti 07. november 2022
Správa o činnosti 28. november 2022
Správa o činnosti 05. december 2022
Správa o činnosti 21. december 2022
Správa o činnosti 09. január 2023
Správa o činnosti 23. január 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 06. február 2023
Správa o činnosti 27. február 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2023-30.06.2023

Pedagogický klub „Podnikavý človek“ – aktívny občan, prierezové témy

Správa o činnosti 21. september 2020
Správa o činnosti 28. september 2020
Správa o činnosti 05. október 2020
Správa o činnosti 26. október 2020
Správa o činnosti 23. november 2020
Správa o činnosti 30. november 2020
Správa o činnosti 07. december 2020

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2020-31.01.2021

Správa o činnosti 08. marec 2021
Správa o činnosti 15. marec 2021
Správa o činnosti 12. apríl 2021
Správa o činnosti 26. apríl 2021
Správa o činnosti 17.  máj 2021
Správa o činnosti 31.  máj 2021
Správa o činnosti 07.  jún 2021
Správa o činnosti 28.  jún 2021

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2021-30.06.2021

Správa o činnosti 06. september 2021
Správa o činnosti 20. september 2021
Správa o činnosti 04. október 2021
Správa o činnosti 18. október 2021
Správa o činnosti 08. november 2021
Správa o činnosti 29. november 2021
Správa o činnosti 06. december 2021
Správa o činnosti 13. december 2021
Správa o činnosti 10. január 2022
Správa o činnosti 24. január 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2021-31.01.2022

Správa o činnosti 07. február 2022
Správa o činnosti 21. február 2022
Správa o činnosti 07. marec 2022
Správa o činnosti 21. marec 2022
Správa o činnosti 28. marec 2022
Správa o činnosti 04. apríl 2022
Správa o činnosti 21. apríl 2022
Správa o činnosti 09. máj 2022
Správa o činnosti 16. máj 2022
Správa o činnosti 20. jún 2022
Správa o činnosti 27. jún 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2022-30.06.2022

Plán práce 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 19. september 2022
Správa o činnosti 26. september 2022
Správa o činnosti 17. október 2022
Správa o činnosti 24. október 2022
Správa o činnosti 07. november 2022
Správa o činnosti 21. november 2022
Správa o činnosti 05. december 2022
Správa o činnosti 21. december 2022
Správa o činnosti 09. január 2023
Správa o činnosti 23. január 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 06. február 2023
Správa o činnosti 13. február 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2023-30.06.2023

Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v bežnom živote-prierezové témy

Správa o činnosti 21. september 2020
Správa o činnosti 28. september 2020
Správa o činnosti 05. október 2020
Správa o činnosti 26. október 2020
Správa o činnosti 23. november 2020
Správa o činnosti 30. november 2020
Správa o činnosti 07. december 2020

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2020-31.01.2021

Správa o činnosti 08. marec 2021
Správa o činnosti 15. marc 2021
Správa o činnosti 12. apríl 2021
Správa o činnosti 26. apríl 2021
Správa o činnosti 17. máj 2021
Správa o činnosti 31. máj 2021
Správa o činnosti 07. jún 2021
Správa o činnosti 21. jún 2021

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2021-30.06.2021

Správa o činnosti 06. september 2021
Správa o činnosti 20. september 2021
Správa o činnosti 04. október 2021
Správa o činnosti 18. október 2021
Správa o činnosti 08. november 2021
Správa o činnosti 29. november 2021
Správa o činnosti 06. december 2021
Správa o činnosti 13. december 2021
Správa o činnosti 10. január 2022
Správa o činnosti 24. január 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2021-31.01.2022

Správa o činnosti 07. február 2022
Správa o činnosti 07. marec 2022
Správa o činnosti 14. marec 2022
Správa o činnosti 21. marec 2022
Správa o činnosti 04. apríl 2022
Správa o činnosti 25. apríl 2022
Správa o činnosti 09. máj 2022
Správa o činnosti 16. máj 2022
Správa o činnosti 13. jún 2022
Správa o činnosti 20. jún 2022

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2022-30.06.2022

Plán práce 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 19. september 2022
Správa o činnosti 26. september 2022
Správa o činnosti 10. október 2022
Správa o činnosti 17. október 2022
Správa o činnosti 07. november 2022
Správa o činnosti 21. november 2022
Správa o činnosti 28. november 2022
Správa o činnosti 05. december 2022
Správa o činnosti 16. január 2023
Správa o činnosti 23. január 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.09.2022-31.01.2023

Správa o činnosti 06. február 2023
Správa o činnosti 27. február 2023

Písomný výstup pedagogického klubu 01.02.2023-30.06.2023

Pedagogický Klub čitateľskej gramotnosti - prierezové témy

Pedagogický klub priemysel 4.0 a práca 4.0 -prierezové témy

Pedagogický klub "Podnikavý človek" - aktívny občan, prierezové témy

Pedagogický klub finančnej a matematickej gramotnosti v bežnom živote-prierezové témy