Projekty

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Projekt je spolufinancovaný z ESF a EFRR na základe Operačného programu Ľudské zdroje
Oznámenie o zlúčení organizácií a zmene názvu

telekom

ENTER 2021 „Nebojme sa micro:bitov“

Priatelíme sa s micro:bitmi