Virtuálna prehliadka školy

Vstupná hala, kmeňové učebne, knižnica, spoločenská miestnosť
Odborná učebňa mechanikov

Odborná učebňa elektrických meraní
Odborná učebňa cudzých jazykov
Odborná učebňa SJL
Jazykové laboratórium, projekty
Odborná učebňa výpočtovej techniky
Telocvičňa

Školská jedáleň
Mechanická dielňa
Dielne technikov IT