Záverečná skúška

Učebné odbory

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

2683 H 11

elektromechanik silnoprúdová technika