Záverečná skúška

Záverečná skúška v šk. roku 2022/2023

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

  1. Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 23. júna 2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2022/2023.
  1. Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

 

Termín konania záverečnej skúšky pre učebné odbory školy

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

bude oznámený a zverejnený v mesiaci február 2023.