Kontakty

Stredná odborná škola techniky a služieb

  • UlicaPod amfiteátrom 7
  • PSČ, mesto934 01 Levice
  • IČO00893315
  • DIČ2021239550

036/6 312 510, 036/6 316 970

telefónny kontakt - ústredňa

+421 915 270 001

mobilný kontakt

sospodamfiteatrom@gmail.com

e-mailová adresa

Vedenie školy

Ing. EVA SLEZIAKOVÁ

riaditeľ školy
mobil: +421 915 533 300
e-mail: riaditelka@sosts-levice.sk

PaedDr. ŽANETA JURÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie
e-mail: zastupkyna.pv@sosts-levice.sk

Ing. SOŇA MICHNÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie
mobil: +421 915 533 300
e-mail: zastupkyna.tv@sosts-levice.sk

Ing. ALENA KRTÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa školy pre projektovú činnosť a marketing
e-mail: Alena.Krtikova@sosts-levice.sk

Ing. ZUZANA VOLFOVÁ

zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ
e-mail: Zuzana.Volfova@sosts-levice.sk

SILVIA KUPČOVÁ

sekretárka riaditeľa školy, študijný referent
e-mail: Silvia.Kupcova@sosts-levice.sk

Zamestnanci školy

Titul Meno Priezvisko Pracovná pozícia Email
  Alex Benke správca siete, technik IT Alex.Benke@sosts-levice.sk
Mgr. Adriana Kupčová pracovník podateľne a registratúry Adriana.Kupcova@sosts-levice.sk registratura@sosts-levice.sk
Mgr. Ivana Vincze školský špeciálny pedagóg Ivana.Vincze@sosts-levice.sk
Mgr. Jana Hodrušská sociálna pedagogička  Jana.Hodrusska@sosts-levice.sk
  Eva Ternovská vedúca školskej jedálne Eva.Ternovska@sosts-levice.sk jedalen@sosts-levice.sk
Ing. Jozef Adam učiteľ Jozef.Adam@sosts-levice.sk
Ing. Jana Bakovková učiteľka Jana.Bakovkova@sosts-levice.sk
Ing. Jarmila Bónová učiteľka Jarmila.Bonova@sosts-levice.sk
Ing Jozef Ferenc učiteľ Jozef.Ferenc@sosts-levice.sk
Ing. Anna Fraschová učiteľka Anna.Fraschova@sosts-levice.sk
         
Ing. Pavel Ganecz učiteľ Pavel.Ganecz@sosts-levice.sk
PaedDr. Valentína Karafová učiteľka Valentina.Karafova@sosts-levice.sk
Ing. Mgr. Viera Karvašová učiteľka Viera.Karvasova@sosts-levice.sk
Ing. Jozef Kotrus učiteľ Jozef.Kotrus@sosts-levice.sk
Ing. Juraj Krnáč učiteľ Juraj.Krnac@sosts-levice.sk
PaedDr. Žaneta Juríková zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Zaneta.Jurikova@sosts-levice.sk
Mgr. Ivana Libutková učiteľka Ivana.Libutkova@sosts-levice.sk
Mgr. Kristína Martišková učiteľka Kristina.Martiskova@sosts-levice.sk
PhDr. Erika Szárazová učiteľka Erika.Szarazova@sosts-levice.sk
Mgr. Zuzana Hrašková učiteľka Zuzana.Hraskova@sosts-levice.sk
         
Mgr. Lucia Talapková učiteľka Lucia.Talapkova@sosts-levice.sk
Ing. Jana Hajpálová učiteľka Jana.Hajpalova@sosts-levice.sk
Ing. Larisa Holková majster odbornej výchovy Larisa.Holkova@sosts-levice.sk
 Bc. Daniel Tuček majster odbornej výchovy Daniel.Tucek@sosts-levice.sk
Mgr. Daniel Tuček ml. majster odbornej výchovy Dano.Tucek@sosts-levice.sk
Ing. Mária Bajúzová majster odbornej výchovy Maria.Bajuzova@sosts-levice.sk
Ing. Vincent Mozdík majster odbornej výchovy Vincent.Mozdik@sosts-levice.sk
  Renáta Kubovičová materiálová účtovníčka Renata.Kubovicova@sosts-levice.sk
  Helena Bieliková finančná účtovníčka Helena.Bielikova@sosts-levice.sk
  Mária Garajová mzdová účtovníčka, personalistka Maria.Garajova@sosts-levice.sk
  Róbert Gombík hospodár Robert.Gombik@sosts-levice.sk hospodar@sosts-levice.sk