Kontakty

Stredná odborná škola techniky a služieb

  • UlicaPod amfiteátrom 7
  • PSČ, mesto934 01 Levice
  • IČO00893315
  • DIČ2021239550

036/6 312 510, 036/6 316 970

telefónny kontakt - ústredňa

+421 915 270 001

mobilný kontakt

sospodamfiteatrom@gmail.com

e-mailová adresa

Vedenie školy

Ing. SOŇA MICHNÍKOVÁ

riaditeľka školy
mobil: +421 915 497 005
e-mail: zastupkyna.tv@sosts-levice.sk

PaedDr. ŽANETA JURÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie
e-mail: zastupkyna.pv@sosts-levice.sk

Ing. ALENA KRTÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľa školy pre projektovú činnosť a marketing
e-mail: Alena.Krtikova@sosts-levice.sk

Bc. SILVIA KUPČOVÁ

sekretárka riaditeľa školy, študijný referent
e-mail: Silvia.Kupcova@sosts-levice.sk

Zamestnanci školy

Úsek riaditeľa školy

Mgr. Anna Klimentová
pracovník podateľne a registratúry
Anna.Klimentova@sosts-levice.sk

Alex Benke
správca siete, technik IT
Alex.Benke@sosts-levice.sk

Pedagogickí zamestnanci

Učitelia

Ing. Jana Bakovková
Jana.Bakovkova@sosts-levice.sk

Ing. Jarmila Bónová
Jarmila.Bonova@sosts-levice.sk

Ing. Anna Fraschová
Anna.Fraschova@sosts-levice.sk

Ing. Alexander Immanuel Gabriš
Alexander.Gabris@sosts-levice.sk

Ing. Pavel Ganecz
Pavel.Ganecz@sosts-levice.sk

PaedDr. Lenka Hagarová
Lenka.Hagarova@sosts-levice.sk

Mgr. Zuzana Hrašková
Zuzana.Hraskova@sosts-levice.sk

Ing. Larisa Holková
Larisa.Holkova@sosts-levice.sk

Ing. Marián Hrúz
Marian.Hruz@sosts-levice.sk

PaedDr. Valentína Karafová
Valentina.Karafova@sosts-levice.sk

Ing. Juraj Krnáč
Juraj.Krnac@sosts-levice.sk

Mgr. Roman Krnáč
Roman.Krnac@sosts-levice.sk

Mgr. Ivana Libutková
Ivana.Libutkova@sosts-levice.sk

Mgr. Michaela Lukáčová
Michaela.Lukacova@sosts-levice.sk

Mgr. Dominika Schwarcz
Dominika.Schwarcz@sosts-levice.sk

PhDr. Erika Szárazová
Erika.Szarazova@sosts-levice.sk

Ildikó Uhrin
pedagogický asistent
Ildiko.Uhrin@sosts-levice.sk

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze
Ivana.Vincze@sosts-levice.sk

Mgr. Denisa Tóthová
denisa.tothova@sosts-levice.sk

Majstri odbornej výchovy

Ing. Mária Bajúzová
Maria.Bajuzova@sosts-levice.sk

Ing. Vincent Mozdík
Vincent.Mozdik@sosts-levice.sk

Bc. Daniel Tuček
Daniel.Tucek@sosts-levice.sk

Alex Benke
Alex.Benke@sosts-levice.sk

Peter Seneši
Peter.Senesi@sosts-levice.sk

Školský podporný tím

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze
školský špeciálny pedagóg
Ivana.Vincze@sosts-levice.sk

Mgr. Kristína Martišková
školský psychológ
Kristina.Martiskova@sosts-levice.sk

Ing. Soňa Michníková
výchovný poradca
Sona.Michnikova@sosts-levice.sk

Mgr. Katarína Tóthová
sociálny pedagóg
Katarina.Tothova@sosts-levice.sk

Ing. Blanka Weincillerová
školský špeciálny pedagóg
Blanka.Weincillerova@sosts-levice.sk

Úsek technicko-ekonomických činností (TEČ)

Mgr. Zita Mészárosová
vedúca úseku TEČ
Zita.Meszarosova@sosts-levice.sk

Renáta Kubovičová
materiálová účtovníčka

Renata.Kubovicova@sosts-levice.sk

Helena Bieliková
finančná účtovníčka

Helena.Bielikova@sosts-levice.sk

Mária Garajová
mzdová účtovníčka, personalistka

Maria.Garajova@sosts-levice.sk

Róbert Gombík
hospodár školy

robert.gombik@sosts-levice.sk

Úsek školskej jedálne

Eva Ternovská
vedúca školskej jedálne

jedalen.sos.levice@gmail.com
Eva.Ternovska@sosts-levice.sk

Božena hamová
poverená vedúca školskej jedálne

jedalen.sos.levice@gmail.com

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze
Ivana.Vincze@sosts-levice.sk