Plán prevencie

 

Plán práce
koordinátora primárnej prevencie

pre školský rok 2023/2024

email: chranimedeti@minv.sk
kontakt: Obvodné oddelenie Policajného zboru v Leviciach, Ul. sv. Michala č. 35, 934 01 Levice, 
Tel.: 0961 32 37 05
Fax: 0961 32 37 09
e-mail: oolv.levice@minv.sk