Technické odbory

3778 K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Čo sa naučíš?

 • analyzovať a servisovať kancelársku techniku – PC, tlačiarne, skenery,
 • navrhovať a inštalovať počítačovú sieť, odstraňovanie porúch,
 • pracovať v programe PHYTON , vytvoriť web stránku,
 • inštalovať moderné kamerové systémy a zabezpečovacie systémy,
 • spravovať a montovať telekomunikačné zariadenia.

 

Benefity študijného odboru

 • absolventi sú žiadaní pre pracovné pozície v IT sektore,
 • vysoký podiel praktického vyučovania so získaním výučného listu a maturitného vysvedčenia,
 • spolupráca so spoločnosťami – lídrami na pracovnom trhu / ZF Slovakia – IT odd., Slovak Telekom/,
 • CISCO akadémia – možnosť získať certifikát CCNA1,
 • možnosť získať ECDL certifikát,
 • možnosť získať Osvedčenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti §21,
 • nové zručnosti a skúsenosti vďaka zahraničným stážam a partnerským projektom.

Uplatnenie

 • správa počítačovej siete,
 • servis počítačovej techniky,
 • montáž moderných zabezpečovacích systémov,
 • technik služieb a infraštruktúry v telekomunikáciách,
 • štúdium na univerzitách technického a príbuzného zamerania,
 • vlastná podnikateľská činnosť.

2683 H 11 ELEKTROMECHANIK SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

  Čo sa naučíš?

 • zhotoviť elektrickú prípojku nízkeho napätia,
 • zapojiť elektromerový rozvádzač,
 • urobiť domovú elektroinštaláciu,
 • montovať klasické a aktívne bleskozvody,
 • montovať rozvody pre audio a vizuálne domové dorozumievacie zariadenia.

 

Benefity učebného odboru

 • vysoký predpoklad zamestnania sa vzhľadom na chýbajúcich elektromechanikov na trhu práce,
 • získavanie zručností v produktívnej práci priamo na pracoviskách zamestnávateľa (výrobné haly, obytné domy),
 • finančné ohodnotenie podľa vopred stanovených kritérií,
 • možnosť získať Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti § 21,
 • po doplnení vzdelania možnosť vykonávať prácu revízneho technika,
 • možnosť pokračovať v nadväzujúcom 2-ročnom štúdiu na získanie maturity.

Uplatnenie

 • elektroinštalačné práce v stavebných firmách,
 • elektroúdržbár v technických službách,
 • elektromontér v podnikoch,
 • po zvýšení kvalifikácie – revízny technik elektrických zariadení,
 • živnostník.

2488 H MECHANIK ŠPECIALISTA AUTOMOBILOVEJ VÝROBY

  Čo sa naučíš?

 • rozpoznať jednotlivé časti automobilov, ich mechanizmov a zariadení,
 • diagnostikovať poruchu,
 • posúdiť účelnosť opravy výrobku,
 • stanoviť optimálny spôsob opravy,
 • realizovať opravu,
 • montovať rozoberateľné spoje dielov do jednoduchších celkov.

 

Benefity učebného odboru

 • ponuka duálneho vzdelávania
 • systém štipendijného programu podľa vopred stanovených kritérií zamestnávateľa,
 • výcvikové pracovisko pre robotické zváranie FANUC a pneumatiky,
 • nové zručnosti a skúsenosti vďaka zahraničným stážam a partnerským projektom,
 • hmotné zabezpečenie = bezplatné pracovné ošatenie, obuv,
 • teplá strava 1x denne zdarma,
 • možnosť pokračovať v nadväzujúcom 2-ročnom štúdiu na získanie maturity.

Uplatnenie

 • operátor montážnej linky v ZF Slovakia, a.s., Levice – Géňa, automobilový priemysel,
 • mechanik v autoservise – možnosť okamžitého zamestnania po ukončení štúdia v servisoch duálneho vzdelávania:
  • TGA s. r. o, Jurská cesta 6, Levice
  • AUTO – RÁCZ s. r. o, Kalnická 16, Levice
  • Radoslav Illés – AUTOLINE, Mochovská 15, Levice
  • Pneuservis Ivan Genský, Kalnická 15, Levice
  • Profi autoservis – Autodielňa Melicher, Kusá Hora 41, Levice
  • Autocentrum CYDA, Kalnická cesta 1/C, Levice
  • D&D Richard Dučaj, Kalnická 48, Lok
 • živnostník.