Konzultačné hodiny

vedenie školy

Riaditeľka školy
Ing. Eva Sleziaková

0915 533 300
Eva.Sleziakova@sosts-levice.sk

STREDA 14:00 – 16:00

Zástupkyňa pre PV
PaedDr. Žaneta Juríková

0915 270 001
Zaneta.Jurikova@sosts-levice.sk

ŠTVRTOK 14:00 – 16:00

Zástupkyňa pre TV
Ing. Soňa Michníková

0915 270 001
Sona.Michnikova@sosts-levice.sk

UTOROK 14:30 – 15:30

zástupkyňa pre projektovú činnosť a marketing

Ing. Alena Krtíková

0915 401 261
Alena.Krtikova@sosts-levice.sk

PIATOK 15:00 – 16:00

poradenstvo

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Ivana Vincze

036 6 312 510
Ivana.Vincze@sosts-levice.sk

PONDELOK 7:30 – 12:00

ŠTVRTOK 7:30 – 12:00

Školský psychológ
Mgr. Kristína Martišková

036 6 312 510
Kristina.Martiskova@sosts-levice.sk

PONDELOK 08:00 – 12:20

Výchovný a kariérny poradca
Ing. Soňa Michníková

0915 270 001
Sona.Michnikova@sosts-levice.sk

rodičia ŠTVRTOK 14:30 – 15:00
žiaci PONDELOK 14:30 – 15:30