Konzultačné hodiny

vedenie školy

 

Riaditeľka školy
Ing. Eva Sleziaková

STREDA

14:00 – 16:00

0915 533 300
e.sleziakova@gmail.com

Zástupkyňa pre TV
Ing. Soňa Michníková

UTOROK

14:30- 15:30

0915 270 001
Sona.Michnikova@
sosts-levice.sk

Zástupkyňa pre PV
PaedDr. Žaneta Juríková

ŠTVRTOK

14:00 – 16:00

0915 270 001
Zaneta.Jurikova@
sosts-levice.sk

zástupkyňa pre projektovú činnosť a marketing

 

Ing. Alena Krtíková

UTOROK

14:30 – 15:30

0915 401 261
Alena.Krtikova@
sosts-levice.sk

kariérny poradca

 

Ing. Soňa Michníková

rodičia ŠTVRTOK

14:30- 15:30

0915 270 001
Sona.Michnikova@
sosts-levice.sk

žiaci ŠTVRTOK

13:45- 14:30

školský špeciálny pedagóg

 

Mgr. Ivana Vincze

PONDELOK

7:30 – 12:00

036 6 312 510
iva.vincze@gmail.com

ŠTVRTOK

7:30 – 12:00

školský sociálny pedagóg

 

Mgr. Jana Hodrušská

žiaci UTOROK

7:30 – 12:00

036 6 312 510
Jana.Hodrusska@
sosts-levice.sk

PGZ STREDA

7:30 – 12:00

rodičia ŠTVRTOK

13:00 – 15:30

PIATOK

podľa dohody

školský psychológ

 

Mgr. Kristína Martišková

PONDELOK

08:45- 09:45

036 6 312 510
Kristina.Martiskova@
sosts-levice.sk

výchovný poradca

 

PaedDr. Michaela
Olleríny Dobrotková

rodičia UTOROK

13:00 – 14:00

036 6 312 510
Michaela.Olleriny@
sosts-levice.sk

žiaci STREDA

13:00 – 14:00