Konzultačné hodiny

vedenie školy

Riaditeľka školy
Ing. Soňa Michníková

0915 270 001
Sona.Michnikova@sosts-levice.sk

ŠTVRTOK 13:30 – 16:00

Zástupkyňa pre PV
PaedDr. Žaneta Juríková

0915 270 001
Zaneta.Jurikova@sosts-levice.sk

ŠTVRTOK 14:00 – 16:00

zástupkyňa pre projektovú činnosť a marketing

Ing. Alena Krtíková

0915 401 261
Alena.Krtikova@sosts-levice.sk

PIATOK 14:30– 15:30

poradenstvo

Školský špeciálny pedagóg
Ing. Blanka Weincillerová

036 6 312 510
Blanka.Weincllerova@sosts-levice.sk

Párny týždeň
STREDA 12:30 – 14:30
ŠTVRTOK 12:30 – 15:30
 
Nepárny týždeň
PONDELOK 14:00 – 15:00
STREDA 14:00 – 15:00

Školský psychológ
Mgr. Kristína Martišková

036 6 312 510
Kristina.Martiskova@sosts-levice.sk

PONDELOK 09:00 – 14:00

Výchovný a kariérny poradca
Ing. Soňa Michníková

0915 270 001
Sona.Michnikova@sosts-levice.sk

rodičia ŠTVRTOK 14:30 – 15:00
žiaci PONDELOK 14:30 – 15:30

Sociálny pedagóg
Mgr. Katarína Tóthová

036 6 312 510
Katarina.Tothova@sosts-levice.sk

PONDELOK podľa dohody
UTOROK ŠTVRTOK 7:30 – 13:30
PIATOK podľa dohody