Dni otvorených dverí

Pridaj sa k nám!

Ešte váhaš a hľadáš tú správnu školu ?

Ctení rodičia, milí deviataci,
dovoľte poďakovať všetkým, ktorí už doručili prihlášku riaditeľovi svojej ZŠ pre štúdium dcéry/syna v našej škole.
Ďakujeme, vážime si Vašu voľbu.

Ponúkame niekoľko užitočných informácii.

  • termín na doručenie prihláškyna vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy sa nezvratne blíži –          do 8. apríla 2021
  • k prihláške škola nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
  • pozvánky na prijímacie konanie Vám budú doručené najneskôr 24.04.2021
  • zverejnenie výsledkov prijímacieho konania dňa 10.5 2021 v popoludňajších hod. najneskôr 11.5.2021, 9:00
  • viac informácii k prijímaciemu konaniu nájdete tu https://www.sosts-levice.sk/prijimacie-konanie/

TOTO SME MY!

Naše remeselné (3-ročné) odbory pre Tvoje uplatnenie lebo „remeslo má zlaté dno“!

Mechanik špecialista automobilovej výroby

Pracoviská duálneho vzdelávania

Elektromechanik sipnoprúdová technika

Naše študijné (4-ročné) odbory pre Tvoju skvelú budúcnosť!

Komerčný pracovník v doprave

Technik informačných a telekomunikačných technológií

Pracovník marketingu

A ešte niečo naviac...

Cudzie jazyky

Poradenstvo

Projekty

Každoročne vítame desiatky z vás v našej škole a tešíme sa z prvého osobného stretnutia. V duchu hesla „kto zažije – nezabudne“ pripravujeme predpoludnie plné informácií o škole, zábavy aj poučenia.

Tento rok sa, žiaľ, nemôžeme stretnúť osobne, ale ponúkneme vám DOD online, aby ste sa dozvedeli všetko, čo vás zaujíma.

Ctení rodičia, milí deviataci,

od  8.12. (utorok) do 10.12.2020 (štvrtok) sa konajú virtuálne Dni otvorených dverí 2020 v SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátromm7 v Leviciach.

 

Ako nás môžete navštíviť?

   1. Otvorte si stránku nášho vysielania http://www.sosts-levice.sk/dni-otvorenych-dveri/

   2. Vyberte odbor, o ktorý máte záujem – pod letákom odboru kliknite na „zúčastniť sa“.

08.12.2020 technik informačných a telekomunikačných technológií

od 14:00 – 15:15 (1. blok vysielania)

od 15:30 –16:45  (2. blok vysielania)

09.12.2020 pracovník marketingu a komerčný pracovník v doprave

od 14:00 – 15:15 (1. blok vysielania)

od 15:30 – 16:45 (2. blok vysielania)

   3. 10.12.2020 mechanik špecialista AV a elektromechanik silnoprúdová technika

od 14:00 – 15:15 (1. blok vysielania)

od 15:30 –16:45  (2. blok vysielania)

 

Program vysielania

   1. Vitajte v našej škole!

video ukážka zo života školy,

pozdrav od riaditeľky školy, informácie z odboru/odborov, pedagogickí  zamestnanci školy

Sme tu pre Vás!

poradenstvo ( inkluzívny tím, výchovné poradenstvo)naše benefity

   2.Vy sa pýtate, my odpovieme…

okno online chatu, cez ktoré môžete komunikovať s nami

 

Srdečne Vás pozývame i na virtuálnu
prehliadku školy.

 

Tešíme sa na Vás.