Alex Benke

Workshopy o radikalizácii a extrémizme

V rámci projektu „Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu“, ktorý zastrešuje organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry, sa v našej škole zrealizovali workshopy so žiakmi. Cieľom stretnutí bolo neformálnou a prístupnou formou prediskutovať čo im chýba a ako by si predstavovali preventívne a podporné aktivity či… Čítať viac »Workshopy o radikalizácii a extrémizme

Uznesenie školského parlamentu zo dňa 10. 01. 2023

Dátum stretnutia: 10. 01. 2023 Uznesenie: a) ŠP berie na vedomie 1. Návrh aktualizácie Školského poriadku 2. Návrh rozpočtu na druhý polrok 20233. Návrh aktivít na mesiace február – jún 2023 b) ŠP schvaľuje 1. Rozpočet na druhý polrok 20232. Plán aktivít ŠP za 2. polrok šk. roka 2022/2023

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 18. januára 2023 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2D 2. miesto získala Karolína Zimulová a na 4. mieste sa umiestnila Simoneta Hlaváčiková, obidve z II.B triedy. Ďakujeme súťažiacim za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcej súťažiacej Karolíne Zimulovej prajeme… Čítať viac »Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Náš tím v projekte „Solve for Tomorrow“

Výzva pre školský rok 2022/2023: Inovácie pre udržateľnú budúcnosť Ako tím štyroch študentov 3. ročníka študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií sme sa zapojili do programu „Solve for Tomorrow“ , ktorý je určený pre jednotlivcov a tímy všetkých stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky. Študenti pracujú na nápade,… Čítať viac »Náš tím v projekte „Solve for Tomorrow“

Obchodné rokovania – ako na to?

V rámci obchodnej komunikácie sme sa s druhákmi venovali praktickej stránke obchodných rokovaní – ako si vopred zmapovať partnera, vybrať miesto rokovania, efektívne komunikovať, pripraviť sa odborne, organizačne a spoločensky, akých častých chýb sa vyvarovať, ak sa chceme s partnerom dohodnúť. Kľúčové slová sme si ukázali aj v angličtine.

Vianočná akadémia 2022

16.12.2022 sa v našej škole konala Vianočná akadémia, kde sa predstavili žiaci všetkých ročníkov s programom od spoločenského tanca, spievania vianočných kolied, prezentovania vianočných tradícií až po prednes básní. Hudobnou „čerešničkou na torte“ bolo vystúpenie Základnej umeleckej školy v Tlmačoch. Jej členovia sa predstavili vianočným… Čítať viac »Vianočná akadémia 2022

Vznik Slovenskej republiky

Dňa 1. januára 1993 samostatná Slovenská republika začala písať svoju históriu. Bola uznaná susedmi i medzinárodným spoločenstvom. Úderom polnoci dňa 31. decembra vznikli dva samostatné štátne útvary – Česká republika a Slovenská republika. Hoci oslavy obyvateľov zo zisku samostatnosti neboli príliš bujaré a ľudia sa netajili obavami z budúcnosti,… Čítať viac »Vznik Slovenskej republiky

Poďakovanie projektovým partnerom

V týchto sviatočných dňoch myslíme aj na našich projektových partnerov, ďakujeme im za skvelú spoluprácu, a posielame vianočný a novoročný pozdrav z našej školy.