Nové výzvy – nové projekty

  • by

Naša škola naďalej pokračuje v tvorbe medzinárodných projektov pre žiakov a učiteľov a vo februári 2020 prihlásila na hodnotenie 2 veľké projekty.

1. Projekt Europrax pre budúcnosť  (Erasmus+) je určený pre 24 žiakov zo študijných programov Marketing v turizme, Logistika a špedícia v doprave, Informačné a telekomunikačné technológie a 4 sprevádzajúcich pedagógov. Dvojtýždňové odborné stáže sú plánované v tureckej Antalyi (Anatolia Mobility) a cyperskom Limassole (ShipCon), žiaci by mali pracovať v cestovnej kancelárii a viacerých hoteloch, dopravnej spoločnosti a stavebnej firme, IT spoločnosti a IT oddelení samosprávy so zameraním na  informačné technológie, webdizajn, programovanie.  Projekt by mal trvať od júna 2020 do novembra 2021.

2. V projekte Klimaticky bezpečná škola (Norway grants) v rámci programu „SK-Klíma“budeme zvyšovať svoje povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v prostredí školy a nové enviro poznatky zakomponujeme aj do nášho vzdelávania. Tieto vzdelávacie (mäkké) aktivity budú prepojené na realizáciu „tvrdých“ technických opatrení v školskom areáli, kde plánujeme napr. úpravu terasy pri telocvični na plochu s priepustným povrchom, zachytávanie dažďových vôd pomocou dažďovej záhrady a mobilných rezervoárov, kompostovanie biologického zeleného odpadu  pri kosení trávnikov, revitalizáciu jabloní v ovocnom sade, vybudovanie zelenej steny z popínavých drevín a mini arboréta v školskom areáli. V projekte budeme spolupracovať s partnerskou nórskou školou Fraena Vgs v Elnesvaagene,  plánované sú zaujímavé aktivity vrátane 2 výmenných pobytov žiakov aj pedagógov pre najaktívnejších členov projektového tímu.

Predpokladaná realizácia projektu: jún 2020 – október 2021.

Výsledky hodnotení oboch projektov by sme mali poznať v máji 2020. Držme si palce, aby sme uspeli, a vďaka novým projektom mohli získať pre školu takmer 101 000 eur na vzdelávacie mobility a zvýšenie klimatického komfortu v našej školskej komunite.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *