Školské kolo súťaže SOČ

  • by

Ako v minulosti tak aj v tomto roku sa do 42. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti v našej škole zapojili talentovaní a kreatívni žiaci.

SOČ má 17 odborných oblastí a jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl. Rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. A preto sa veľmi tešíme, že sa žiaci našej školy zapojili do rôznorodých odborov týkajúcich sa cestovného ruchu, voľno-časových aktivít, kultúry, informatiky, mechatroniky a elektrotechniky či hardware.

V týchto dňoch sa uskutočnili prezentácie súťažných prác a tri najlepšie boli komisiou odporučené do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční 25. marca 2020 v Nitre. Postupujúcimi žiakmi sú: Bianka Szabóová, žiačka 4.B triedy s témou práce „Kontrasty v harmónii“, ktorá sa zaoberá problematikou voľného času a v školskom kole SOČ získala 1. miesto vo svojom odbore. Ďalším žiakom je Patrik Višňa, žiak 3.C triedy s témou „Rybník, Rybník, ja Ťa ľúbim…“, ktorý chce podporiť šírenie kultúry, zvykov a tradícií svojej obce a získal 1. miesto vo svojom súťažnom odbore. Treťou žiačkou, ktorá bude svoju prácu obhajovať v krajskom kole SOČ, je žiačka 4. B triedy Viviána Ikréniová s témou „Ochutnajte zvuk histórie“, ktorá chce podporiť cestovný ruch v meste Želiezovce a v odbore cestovných ruch získala 2. miesto.

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a postupujúcim žiakom prajeme veľa šťastia pri obhajobe prác v krajskom kole  Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre !!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *