Rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 05. 01. 2021

Bratislava   5. januára 2021
Číslo: 2021/xxxxx:1-A1810

 

ROZHODNUTIE

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

  1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

 

  1. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a), ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

 

  1. zariadení školského stravovania pre deti materských škôl podľa písmena a), ak tak prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

 

  1. špeciálnych výchovných zariadení.

 

Zrušuje sa

  1. rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 v znení rozhodnutia č. 2020/18259:1-A1810 z 2. novembra 2020 a rozhodnutia č. 2020/18259:2-A1810 z 12. novembra 2020 a
  2. rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 zo 4. decembra 2020 v znení rozhodnutia č. 2020/18259:4-A1810 z 11. decembra 2020,
  3. bod 4 rozhodnutia č. 2020/15801:1-A1800 z 11. decembra 2020.

Odôvodnenie:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách,  základných umeleckých školách a jazykových školách od 26. októbra 2020 do odvolania.

 

Rozhodnutiami č. 2020/18259:1-A1810 z 2. novembra 2020 a č. 2020/18259:2-A1810 z 12. novembra 2020 v nadväznosti na epidemiologickú situáciu došlo k postupnému obnovovaniu školského vyučovania v školách a prevádzky dotknutých školských zariadení.

 

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. a na pilotné testovanie došlo k ďalšiemu kroku pri obnove školského vyučovania v školách rozhodnutím č. 2020/18259:3-A1810 zo 4. decembra 2020.

 

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

 

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

 

 

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *