Vážení rodičia, vážení zamestnávatelia, milí absolventi a priatelia našej školy

dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2020 Združeniu rodičov pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach.

Rodičovské združenie (ďalej RZ) pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice je dobrovoľné združenie rodičov alebo zákonných zástupcov  žiakov. Je súčasťou organizácie Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej SRRZ). Úzko spolupracuje s vedením školy pri zabezpečovaní riešenia problémov výchovy a vzdelávania žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a mimoškolských aktivít žiakov. Má snahu v rámci svojich možností poskytovať škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Podieľa sa materiálne i finančne pri prezentácii talentovaných žiakov, oceňovaní ich mimoriadnych študijných výsledkov, výsledkov v olympiádach, odborných súťažiach a prezentáciách v škole, na verejnosti doma i v zahraničí.

Nakoľko finančné prostriedky RZ sú viazané len na schválené príspevky od rodičov žiakov , RZ hľadá dodatočné zdroje na financovanie aktivít, ktorými podporuje a skvalitňuje  vzdelávanie žiakov školy.

V každom školskom roku v spolupráci s vedením školy RZ oceňuje najlepších žiakov a triedy školy, finančne sa spolupodieľa na podpore športových a kultúrnych podujatí vrátane vstupeniek na výstavy, exkurzie, filmové a divadelné predstavenia pre žiakov školy.

Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce aktivity:

  • doplnenie základne moderných učebných pomôcok pre technické a netechnické odbory školy
  • ocenenie výsledkov najlepších tried a žiakov školy v závere šk. roka
  • skultúrnenie interiérov i exteriérov školy (oddychové zóny v interiéri školy, záhradná školská terasa, telocvičňa, posilňovňa, školské ihrisko)

V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1) % dane z príjmu RZ pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice, údaje sú:

  • názov organizácie:  SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
  • sídlo: Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
  • IČO: 17319617 0389
  • právna forma: občianske združenie

Za Vašu nezištnú pomoc Vám ďakujeme.

Ing. Szillerová Oľga
predsedníčka RZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *