2008 Sevilla: wellness a animácia ako nové trendy v hotelových službách

Projekt bol určený pre 8 študentov Stredného odborného učilišťa v Leviciach, ktorí študujú študijný odbor pracovník marketingu s blokom učiva cestovný ruch.

Projekt sa uskutočnil v priebehu júna a júla 2008 v centre turizmu a hoteliérstva v Seville v španielskej Andalúzii, trval 3 týždne. Jeho hlavným cieľom bola integrácia teoretických vedomostí, praktických zručností a jazykových kompetencií študentov na úrovni európskych štandardov v kvalitných 4* hoteloch orientovaných na rekreačný turizmus a biznis klientelu. Študenti sa oboznámili s komplexom hotelových služieb využívajúcich moderný európsky trend – wellness a animáciu s dôrazom na gastronomické služby. Významným prínosom bolo sledovanie manažmentu podnikov v konkurenčnom prostredí s ohľadom na dizajn exteriéru a interiéru podniku, predajné promoakcie či propagačné materiály ako aj zlepšenie komunikačných zručností v španielskom jazyku vďaka ubytovaniu v španielskych rodinách. Samostatná práca pod odborným dohľadom, komunikácia s personálom a hosťami v cudzom jazyku upevnila ich sebavedomie, flexibilitu a zdokonalila ich odborný i jazykový prejav. Účastníci stáže mohli pozorovať využitie moderných IKT v hotelových službách, najmä v rezervačných, gastronomických a bezpečnostných systémoch. Stáž na gastronomickom úseku hotelov predstavila študentom moderné technológie prípravy jedál ako aj nové trendy v stravovaní: zdravá strava, bioprodukty, regionálne andalúzske špeciality a vína, front cooking, testingové menu ako protiklad klasickej gastronómie.

Ciele uvedené v návrhu projektu sa podarilo splniť vďaka výbornej spolupráci s prijímajúcou inštitúciou INCOMA Sevilla, profesionálnej organizácii odbornej stáže, certifikácii získaných zručností (jazykový a pracovný certifikát) ako aj vhodnému výberu a dôkladnej príprave účastníkov. Projekt bol významným prínosom v rámci počiatočnej odbornej prípravy študentov a ich profesijného rastu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *