Európska mobilita

(KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP)

Projekt je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality práce školy prostredníctvom vzdelávacích mobilít žiakov a sprevádzajúcich učiteľov. Je rozplánovaný na 14 mesiacov a počíta celkovo s účasťou 46 žiakov a 5 sprevádzajúcich učiteľov do 2 destinácií – Prahy a Malagy. Dvojtýždňové vzdelávacie mobility sa uskutočnia v 3 turnusoch a zúčastnia sa ich žiaci učebných aj študijných odborov: mechanik špecialista automobilovej výroby (10), technik informačných a telekomunikačných technológií (14), pracovník marketingu – turizmus (14), komerčný pracovník v doprave – logistika (8). Žiaci budú pracovať na 25 zmluvných pracoviskách pod vedením mentorov a plniť stanovené vzdelávacie výstupy v členení na vedomosti, zručnosti, kompetencie, rozpracované do vzdelávacích výstupov. Dlhodobým prínosom projektu bude najmä rast kvality nášho vzdelávania, lepšia zamestnateľnosť našich absolventov v praxi, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl a verejnosti o školu, zlepšenie imidžu školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí stredných odborných škôl v meste a NSK, nové partnerstvá s podnikmi s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.

Projekt Európska mobilita získal grant vo výške 84 900,00 € a ukončí sa 31.07.2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *