Olympiáda ľudských práv v našej škole

Tento šk. rok prebehla Olympiáda ľudských práv na tradičným spôsobom – prezenčne. Do triedneho kola sa zapojilo 37 žiakov – tretiakov, z nich splnilo podmienky pre postup do školského kola 9 žiakov. Prišli súťažiť všetci, mali odvahu, zaujímala ich problematika ľudských práv, dianie vo svete a v našej spoločnosti. Žiaci často museli hľadať najlogickejšie riešenie, lebo otázky boli náročné.

Výsledky:

1.miesto: Ladislav Čík 3.B 41 bodov
2.miesto: Boris Hankovský 3.C 33 bodov
3.miesto: Natália Račková 3.B 31 bodov
                Dávid Kováč 3.B 31 bodov
                Martin Király 3.C 31 bodov

Je dôležité, že patríme ku krajinám, kde sa problematike ľudských práv venuje veľká

pozornosť. 10.december je významný deň – Medzinárodný deň ľudských práv.

Uplynulo 73 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a čas ukázal, že bez garancie ľudských práv nie je možne dlhodobo udržať a zabezpečiť mier a prosperitu ľudstva, pretože sú základným predpokladom slobody, spravodlivosti, demokracie a mieru vo svete. Je ešte veľa krajín, kde obyvatelia musia bojovať za svoje ľudské a občianske práva – nezabúdajme na to.

PaedDr. Valentína Karafová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *