Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, ctení hostia, milí študenti.

Veríme, že čas strávený na letných dovolenkách a prázdninách ste si užili podľa vlastných predstáv tak, aby takto strávené chvíle sa mohli stať zdrojom energie a inšpirácie v novom školskom roku 2022/2023.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023
sa bude konať  dňa 05.09.2022 o 8:30.

Prezentácia žiakov od 8:00.

PROGRAM

8:30

Štátna hymna

Otvorenie

Príhovor riaditeľky školy

Pozdravy hostí

Predstavenie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov školy

Organizačné pokyny k vyučovaniu

9:15

Záver, odchod žiakov do tried

Levice, 26.08.2022

Ing. Eva Sleziaková  v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *