Maturantov čakajú písomné maturity

55 maturantov našej školy absolvuje písomné maturity. V dňoch od 14. a 15. marca 2023 budú overovať svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka.

Z celkového počtu maturantov je 11 žiakov so zdravotným znevýhodnením, z nich 2 žiaci nepožadujú úľavy aj napriek integrácii počas celého štúdia.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) zo slovenského jazyka a literatúry budú žrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko v utorok o 12.20 hod. Po vyhlásení budú témy ihneď zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk, Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk a https://maturita.svsbb.sk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): https://maturita-nivam.nucem.sk/.

Zadania slohových prác z anglického jazyka budú po vyžrebovaní v stredu 15.03.2023 zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok.

Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 3. – 5. a 12. apríl 2023.

Výsledky žiakov z externej časti maturitnej skúšky z marcového a aprílového termínu budú pre školu sprístupnené 5. mája 2023 elektronickou formou.

Výsledky žiakov v papierovej forme budú škole doručené v dňoch 9. – 10. mája 2023.

Ďalší náhradný termín a opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra 2023.

Všetky informácie o organizácii a priebehu EČ a PFIČ MS 2023 sú dostupné na web. stránke školy

https://www.sosts-levice.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZIAKOM-Organizacne-zabezpecenie-EC-a-PF-IC-MS-2023_14.-15.marec2023.pdf

Všetkým maturantom želáme úspešné dni, otvorenú myseľ a kus šťastia.

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *