Veľký úspech v novom programe Erasmus+

Naša škola uspela v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027 a získala grant na vzdelávaciu mobilitu pre 24 žiakov študijných programov Marketing v turizme, Informačné a telekomunikačné technológie, Logistika a špedícia v Lotyšsku. Program stáží zahŕňa prax v podnikoch a návštevy v dvoch SOŠ v Rige so zameraním na IT, dopravu a služby v turizme v r. 2022-23. Vyskúšame si prácu v multikultúrnom prostredí firiem a škôl, zlepšíme komunikačné a prezentačné zručnosti, zdokonalíme sa v marketingu a službách v CR, netradičných druhoch dopravy, v digitálnych technológiách. V diskusných workshopoch s lotyšskými rovesníkmi si porovnáme názory na spoločné hodnoty EÚ, aktívne občianstvo, enviro témy a inklúziu v školách, zdokonalíme sa v angličtine a ruštine. Získaním certifikátov a Europassu Mobilita zvýšime šance našich absolventov na úspešnú kariéru.

Realizáciou projektu chceme vylepšiť kvalitu svojho OVP s dôrazom na očakávané potreby trhu práce, rozvíjať tvrdé a mäkké zručnosti účastníkov, podporiť inklúziu a rozmanitosť, internacionalizáciu, multikultúrne vzdelávanie, implementovať nové poznatky a skúsenosti do vyučovania a Školského vzdelávacieho programu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *