FINQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry v škole

Od septembra šk. roka 2023/2024 škola začína s realizáciou inovatívneho vzdelávacieho programu FINQ v spolupráci s FINQ CENTRUM n. o., organizáciou ktorá vznikla ako spoločná iniciatíva Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska.

Program FinQ je koncipovaný ako program celej školy realizovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR na uskutočňovanie inovačného vzdelávania učiteľov pre rozvoj kompetencií pre 21. storočie v oblasti podpory kritického, logického, systémového a kreatívneho myslenia žiakov školy.

Vzdelávanie učiteľov sa uskutoční v šk. roku 2023/2024 a následne v šk. roku 2024/2025 bude program implementovaný do všetkých vzdelávacích oblastí školského vzdelávacie programu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *