Vitaj, nový školský rok!

„Leto sa prehuplo do záverečnej fázy a prázdniny sú nenávratne minulosťou. Letnú bezstarostnosť vystrieda opakujúci sa kolotoč úloh a povinností pre študentov, pedagógov ako aj  prevádzkových zamestnancov školy. Verím, že pekné leto s dostatkom horúcich dní Vám pomohlo načerpať dostatok novej energie potrebnej na zvládnutie celého školského roka“.

Takto sa prihovorila prítomným riaditeľka školy Ing. Eva Sleziaková a po dňoch oddychu privítala všetkých v škole. Pripomenula význam vzdelania pre mladých ľudí v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe, ktorá si žiada ľudí samostatných, schopných postarať sa o samých seba, rýchlo sa orientujúcich, využívajúcich svoje vedomosti v IKT či cudzích jazykov. Zdôraznila, že úspech v štúdiu sa odvíja od prístupu k školským povinnostiam a riešeniu problémov, a že škola bude aj naďalej fungovať s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, kyberšikane, fyzickému či psychickému násiliu.

Zvlášť srdečne privítala riaditeľka školy najmladších žiakov – 66 prvákov a zaželala im veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v škole. Pozdravila študentov končiacich ročníkov, ktorých čaká náročné obdobie príprav na ukončenie štúdia, a ubezpečila ich, že pedagógovia školy urobia maximum pre to, aby bola príprava i skúška dospelosti dôsledná a zvládnuteľná. Druhákov a tretiakov požiadala, aby boli pokračovateľmi šírenia dobrého mena školy doma i v zahraničí, oporou mladším spolužiakom a príkladom na zvládnutie zdanlivo neprekonateľných úloh. Poďakovala sa 2 študentkám zo Školského parlamentu, ktoré v zmysle legislatívy ukončili svoju dvojročnú prácu v ňom.

V novom šk. roku 2023-24 sa tešíme na spoluprácu so zriaďovateľom – NSK, s mestom Levice, spolupracujúcimi firmami v duálnom vzdelávaní a v praktickom vyučovaní, združením rodičov, radou školy, projektovými partnermi a ďalšími odbornými i spoločenskými organizáciami v meste a regióne.

Záverečné slová riaditeľky školy patrili pedagógom, ktorí vychovávajú celou svojou osobnosťou bez ohľadu na čas, zdravie a ohodnotenie svojej práce. Zaželala im do tejto náročnej práce pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.

Prítomných pozdravili aj pozvaní hostia, ktorí popriali celej komunite úspešný školský rok:
– riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach Mgr. Zuzana Kováčiková
– členka Rady školy za zriaďovateľa Mgr. Lucia Gažiová
– zástupca zamestnávateľov a odborník z praxe pre elektrotechnickú spôsobilosť PaedDr. Anton Farkas.

Želáme si, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, a aby sme sa spoločne mohli tešiť z úspechov našich  študentov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *