Imatrikulácie prvákov  

16. 11. 2023 sa uskutočnili očakávané imatrikulácie prvákov, ktoré sú vždy o zábave počas celého programu. Tento rok nebol výnimkou. Školský parlament sa svedomito pripravil a program odštartoval v téme HALLOWEEN.  Začali sme prísahou, vďaka ktorej sa prváci stali členmi školskej komunity. Potom predviedli svoj program, v ktorom ukázali, že po pár mesiacoch sa cítia v našej škole naozaj dobre.

Pokračovalo sa zábavnými aktivitami formou súťaží. Ceny boli naozaj lákavé, oplatilo sa dať do toho všetko. Najlepšou triedou bola tentokrát 1.A, vyhrala jeden celý deň neskúšania a zároveň sa vyhodnotila aj najlepšia maska, ktorú jednoznačne vyhral žiak 1.B triedy. Ako cenu dostal kupón na jedno neskúšanie. Potom nasledovalo pasovanie mečom, kde žiaci pokľaknú pred pani riaditeľkou a ona ich pasuje do stavu študentského. Na záver sme si ani nemohli predstaviť lepšiu bodku ako živý koncert skupiny VALKÝRA, ktorej členom jaj náš kolega pán učiteľ Alex Gábriš. Prišli sme, vyhrali sme, zabavili sme sa. Týmto heslom sme ukončili Imatrikulácie 2023/2024 a ako koordinátorka pre školský parlament by som chcela v prvom rade poďakovať za skvelú prácu celému tímu, všetkým zúčastneným triedam, skvelým kolegom a vedeniu školy, pretože bez nich by sa nič zo spomínaného neudialo. 

Mgr. Michaela Lukáčová 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *