E- testovanie – jeseň 2023

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila jesenného termínu e- testovania 2023 pod vedením ZRŠ TV s poverenými pedagógmi. Vybrané ročníky, ktoré sa zúčastnili testovania, si overili jednotlivé schopnosti a zručnosti v oblasti matematickej a čitateľskej gramotnosti. Študenti 4. ročníkov si vyskúšali test zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý preveril ich vedomosti, čítanie s porozumením na úrovni faktických až procedurálnych poznatkov, overil zvládnutie logických myšlienkových operácií.

Veríme, že aj týmto spôsobom sa študenti dôsledne a zodpovedne pripravia na maturitné skúšky, ktoré  sa uskutočnia v roku 2024.

PhDr. Erika Szárazová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *