Archív

Bratislava – kráska na Dunaji

14.6.2022 sa žiaci 3.B zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave, aby spojili svoje poznatky z predmetov geografia cestovného ruchu a služby a cestovný ruch. Úlohou žiakov pred exkurziou bolo pripraviť podrobný itinerár jednodňovej exkurzie ako aj informačné minimum mesta Bratislava. Do hlavného mesta sme sa prepravili vlakom a jednotlivé dominanty Bratislavy… Čítať viac »Bratislava – kráska na Dunaji

Adaptačný deň 2021 – predpoludnie plné zábavy aj poučenia

Informačno – zábavné aktivity pre budúcich prvákov boli zamerané na oboznámenie sa s prostredím školy, triednymi kolektívmi a triednymi učiteľmi, priebehom štúdia a mimo vyučovacími aktivitami, rozvojom úspešnej kariéry, možnosťami pomoci zo strany školského podporného tímu, ponukou projektov, ich benefitov a podmienkami účasti v nich.… Čítať viac »Adaptačný deň 2021 – predpoludnie plné zábavy aj poučenia

Školské kolo SOČ

24.02.2021 sa v škole realizovalo školské kolo SOČ prezenčnou formou. Zúčastnili sa ho 4 žiaci z odborov Komerčný pracovník v doprave, Technik informačných a telekomunikačných technológií a Pracovník marketingu. Natália Maďarová nás oboznámila so svojou prácou na tému Logistika očami životného prostredia, ktorá je dnes veľmi aktuálna. Natália Kandráčová… Čítať viac »Školské kolo SOČ

Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20

  • by

30. júna sme ukončili pre všetkých neštandardný školský rok, zhodnotili jeho výsledky a odmenili najaktívnejších žiakov. Riaditeľka školy Ing. Eva Sleziaková poďakovala všetkým pedagógom za ich prácu v sťažených podmienkach a žiakom za prevažne dobrú spoluprácu. Vyjadrila nádej, že v septembri sa stretneme v škole, a zaželala všetkým príjemné prázdniny, dovolenkové… Čítať viac »Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/20