Projekty

Priatelíme sa s micro:bitmi

Záverečnými workshopmi sme ukončili projekt ENTER 2021 „Nebojme sa micro:bitov“ v spolupráci s Nadáciou Pontis. Počas uplynulých mesiacov naši žiaci 1.-3. ročníkov ekonomických odborov absolvovali sériu seminárov a praktických workshopov s IT odborníkmi z praxe zameraných na základy programovania. Napriek ťažkostiam s obstaraním BBC micro:bitov sme zážitkovým spôsobom rozvíjali… Čítať viac »Priatelíme sa s micro:bitmi

Ukončenie projektu Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

Po dvoch predĺženiach trvania projektovej zmluvy kvôli pandémii C-19 sa nám v apríli 2022 podarilo zrealizovať týždňovú vzdelávaciu mobilitu pedagógov. Jej cieľom bolo zabezpečiť kvalitné odborné, jazykové a multikultúrne vzdelávanie 2 pedagógov a 2 manažérov školy, zdieľanie inovačných metód, foriem a skúseností z vyučovania a manažérskej praxe s… Čítať viac »Ukončenie projektu Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

2. Projektové stretnutie v Leviciach, Slovensko 21.10. – 25.10. 2015

V októbri sme hostili našich hostí z nórskej partnerskej školy počas 2. projektového stretnutia. Pracovný program stretnutia bol obsiahly a zaujímavý. Naši hostia absolvovali prijatie na radnici mesta Levice, navštívili Burzu práce a informácií v Športovej hale, zoznámili sa so Slovenskom a priestormi našej školy.… Čítať viac »2. Projektové stretnutie v Leviciach, Slovensko 21.10. – 25.10. 2015

Vo februári 2016 sme opäť privítali nórskych hostí

Naša škola sa stala po tretíkrát miestom príjemného stretnutia s 8 nórskymi priateľmi v rámci bilaterálneho projektu Inovácie vo vzdelávaní prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií. V poradí už 5. projektové stretnutie bolo tradične plné odborných i voľno časových aktivít. Na MsÚ privítal nórskych účastníkov zástupca primátora mesta Levice a predstavil… Čítať viac »Vo februári 2016 sme opäť privítali nórskych hostí

Výmenné pobyty s Nórskom

Záver roka 2015 sa niesol v znamení 2 výmenných pobytov s nórskou partnerskou školou Fræna vidaregåande skole. V novembri 2015 vycestovalo 6 našich žiakov a 2 učitelia na týždenný pobyt do nórskeho Elnesvaagenu. Pobytu sa zúčastnili žiaci z odborov pracovník marketingu a technik informačných a telekomunikačných technológií Katka Kozelnická a Karin Kováčová (1.B),… Čítať viac »Výmenné pobyty s Nórskom

EEA Grants

Záver roka 2015 sa niesol v znamení 2 výmenných pobytov s nórskou partnerskou školou Fræna vidaregåande skole. V novembri 2015 vycestovalo 6 našich žiakov a 2 učitelia na týždenný pobyt do nórskeho Elnesvaagenu. Pobytu sa zúčastnili žiaci z odborov pracovník marketingu a technik informačných a… Čítať viac »EEA Grants

Mobilita Tallinn

Mobilita Tallinn Názov projektu: Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére Začiatok projektu: 01-06-2019                          Koniec projektu: 31-05-2021 Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov Projekt je zameraný na odbornú prípravu 2 pedagogických a 2 riadiacich zamestnancov školy v Estónsku. Aktivity vzdelávacej mobility sa uskutočnia počas… Čítať viac »Mobilita Tallinn

Rozhýbme mladých ľudí

Nie je nám ľahostajný zdravý životný štýl žiakov a mladých ľudí a preto podporujeme ich pohybové aktivity, sprostredkúvame vedomosti potrebné k starostlivosti o zdravie. Je to najúčinnejší prostriedok prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Škola v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019… Čítať viac »Rozhýbme mladých ľudí