Projekty

FINQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry v škole

Od šk. roka 2023/2024 škola začala s realizáciou inovatívneho vzdelávacieho programu FINQ v spolupráci s FINQ CENTRUM n. o., organizáciou ktorá vznikla ako spoločná iniciatíva Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska. Program FinQ je koncipovaný ako program celej školy realizovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR na uskutočňovanie… Čítať viac »FINQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry v škole

Projektová paráda 2023

11. októbra 2023 sme v škole zrealizovali prezentačné podujatie pod názvom Projektová paráda 2023. Zúčastnili sa ho pozvaní hostia – zástupcovia zriaďovateľa školy, mesta Levice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach ako aj riaditelia stredných škôl, prezentujúci študenti a pedagógovia. Celé podujatie pozorne… Čítať viac »Projektová paráda 2023

Ukončili sme projekt „Europrax pre budúcnosť“

V auguste 2023 sme ukončili dvakrát predlžovaný projekt (pandémia C-19) založený na myšlienke, že „kvalitná prax v Európe je základ lepšej pracovnej i osobnej budúcnosti žiaka“. Pri hľadaní hostiteľských krajín a organizácií sme sa orientovali na multikultúrne destinácie Limassol, Cyprus a Antalya, Turecko s kvalitnými službovými… Čítať viac »Ukončili sme projekt „Europrax pre budúcnosť“

Antalya 2022

V októbri 2022 prežilo 2 týždne mobility opäť 12 žiakov a 2 pedagógovia v tureckej Antalyi. Praxovali v odvetviach dopravy, informačných technológií a hotelových služieb. Spoznávali mesto a okolie prostredníctvom exkurzií v Olympose a Phaselise (ruiny starovekého mesta, aquadukt, amfiteáter, tradičný turecký bazár). Navštívili aj staré centrum Antalye s… Čítať viac »Antalya 2022

Limassol 2022

V júni 2022 privítal slnečný Cyprus 12 žiakov a 2 pedagógov na dvojtýždňovej vzdelávacej mobilite. Spoločne sme zbierali nové poznatky a skúsenosti z marketingovej stratégie podniku, riadenia a prevádzky výletnej lode, fungovania nadnárodnej IT spoločnosti. Vo voľnom čase sme spoznávali históriu a prírodné krásy ostrova, grécku kuchyňu a nadväzovali sme… Čítať viac »Limassol 2022

Ukončili sme projekt IDEA v novom programe Erasmus+

Vďaka grantu vo výške takmer 50 000 eur vycestovalo v tomto šk. roku do Lotyšska 24 žiakov a 6 pedagógov. Projekt sme úspešne zrealizovali v Rige v zimnom a letnom turnuse. Žiaci zo študijných programov Marketing v turizme, Informačné a telekomunikačné technológie, Logistika a špedícia, Mechanik špecialista automobilovej výroby absolvovali dvojtýždňovú stáž v rôznorodých podnikoch,… Čítať viac »Ukončili sme projekt IDEA v novom programe Erasmus+

Priatelíme sa s micro:bitmi

Záverečnými workshopmi sme ukončili projekt ENTER 2021 „Nebojme sa micro:bitov“ v spolupráci s Nadáciou Pontis. Počas uplynulých mesiacov naši žiaci 1.-3. ročníkov ekonomických odborov absolvovali sériu seminárov a praktických workshopov s IT odborníkmi z praxe zameraných na základy programovania. Napriek ťažkostiam s obstaraním BBC micro:bitov sme zážitkovým spôsobom rozvíjali… Čítať viac »Priatelíme sa s micro:bitmi

Ukončenie projektu Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

Po dvoch predĺženiach trvania projektovej zmluvy kvôli pandémii C-19 sa nám v apríli 2022 podarilo zrealizovať týždňovú vzdelávaciu mobilitu pedagógov. Jej cieľom bolo zabezpečiť kvalitné odborné, jazykové a multikultúrne vzdelávanie 2 pedagógov a 2 manažérov školy, zdieľanie inovačných metód, foriem a skúseností z vyučovania a manažérskej praxe s… Čítať viac »Ukončenie projektu Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére